Schaf leges op aanleg zonnepanelen af

Gepubliceerd op 8 juni 2022 om 20:00

Het verduurzamen van onze gebouwen in de stad staat hoop op de agenda. Veel bewoners doen dit door het plaatsen van zonnepanelen. Het is dan ook wrang om te zien dat inwoners van Hoorn subsidie hebben gekregen voor de aanleg van zonnepanelen om vervolgens een dubbel legestarief in rekening krijgen omdat ze voor het plaatsen hiervoor een omgevingsvergunning hadden moeten aanvragen.

 

Wij willen van het college weten of ze het met ons eens zijn dat bij het verstrekken van subsidie door de gemeente Hoorn voor de aanleg van zonnepanelen bij onze inwoners het vertrouwen is wekt dat daarmee aan de wettelijke vereisten is voldaan en dat onze inwoners door de gemeente in het kader van haar actieve informatieverplichting voorafgaand aan de subsidieaanvraag gewezen hadden moeten worden op de noodzaak van het verkrijgen van een omgevingsvergunning. En dus pas de subsidie toe te kennen als aan deze voorwaarde is voldaan.

 

 

Om nu na 7 jaar een dubbele aanslag op te leggen is onbegrijpelijk. Liberaal Hoorn wil dat het Duurzaam Bouwloket hier een proactieve rol in gaat krijgen. Het feit dat er nu leges worden gevraagd zorgt er ook voor dat inwoners de stap van verduurzamen niet durven te nemen. Stel dat je aanvraag wordt afgewezen dan ben je € 350 euro kwijt.

Daarom ons voorstel: schaf deze leges af! Wil je zonnepanelen dan ga je naar het Duurzaam Bouwloket en daar krijg je dan gelijk je vergunning (of niet indien echt! in strijd met beschermd stadsgezicht).Art 36 Afschaffen Leges Zonnepanelen
PDF – 62,9 KB 196 downloads