Tijd voor verandering

Het vertrouwen van Nederlanders in de politiek is het afgelopen jaar flink gedaald. Een meerderheid van zes op de tien Nederlanders heeft weinig of heel weinig vertrouwen in de landelijke politiek. De oorzaken zijn duidelijk. Om enkele voorbeelden te noemen, de toeslagen affaire, het falend immigratie- en asielbeleid, jarenlange wachtlijsten voor een huurwoning en een leider die geen actieve herinneringen heeft. Deze optelsom leidt ertoe dat het vertrouwen in de landelijke politiek op dit moment totaal weg is.

 

Liberaal Hoorn is de enige nieuwe partij die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Wij willen bij de gemeenteraadsverkiezingen dit vertrouwen herstellen. De komende verkiezingen gaan dan ook ergens over, namelijk: de toekomst van onze stad. Er is een koerswijziging nodig om Hoorn aantrekkelijk te houden voor onze inwoners en ondernemers. We moeten aan de slag met de echte problemen voor onze inwoners. Het huidige linkse georiënteerde stadsbestuur heeft niet de moed gehad de keuzes te maken die echt nodig zijn voor onze bewoners en ondernemers. De gemeentefinanciën zijn uitgeput en de woningnood is onverminderd hoog. Ook staat de bereikbaarheid van de binnenstad onder druk en voelen onze ondernemers zich steeds minder welkom in Hoorn. Wij hebben uw steun bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 nodig want het is tijd voor verandering.

 

Een verandering waardoor woningzoekenden weer een huis kunnen vinden. Waar we woningen bouwen voor onze eigen inwoners.  Waarbij statushouders geen voorrang krijgen op de woningmarkt. Waar straatintimidatie keihard wordt aangepakt en je veilig over straat kunt lopen en vrij bent om te zijn wie je bent. Waar Hoorn weer Koopstad is van Westfriesland en waar je goed en eenvoudig je auto kunt parkeren. Een gemeente die luistert naar wat u belangrijk vindt. Een gemeente die uitlegt hoe en waarom zij tot een besluit zijn gekomen.

 

Lees in dit verkiezingsprogramma hoe wij kiezen voor een nog mooier Hoorn voor iedereen en waarom het tijd is voor verandering.

 

Chris de Meij

Lijsttrekker Liberaal Hoorn

 

Liberaal Hoorn is er voor iedereen, wat betekent ook voor jou. Mocht je over dit programma iets met ons willen delen of willen vragen, mail dan naar info@liberaalhoorn.nl of ga naar onze website www.liberaalhoorn.nl voor meer informatie. Tevens zijn wij ook via onze sociale media kanalen voor jou bereikbaar.  

 

Download onderstaand ons verkiezingsprogramma.

Verkiezingsprogramma Liberaal Hoorn 2022 2026
PDF – 278,8 KB 952 downloads