Wij zijn Liberaal Hoorn

 

Onze visie

Wij streven naar een gezonde samenleving. Een samenleving waarin mensen zich vrij voelen en hun verantwoordelijkheden kennen. Wij willen alleen overheidsbemoeienis waar het van toegevoegde waarde is.

 

Waar staan wij voor?

Vrijheid: de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, te kunnen leven in vrijheid zonder voorafgaande controle door de staat.

Betrokken: Onze actieve leden zijn geworteld in de samenleving. Wij zijn er voor u.

Daadkrachtig: Geef inwoners en ondernemers de ruimte om zich te ontplooien.

 

Wat zijn onze uitgangspunten?

  • Volledige vrijheid van het individu zolang daarmee de vrijheid van anderen niet beperkt wordt.
  • Verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid zijn kernwaarden.
  • Niet alleen regisseren maar meer stimuleren.
  • Een kleine / daadkrachtige gemeentelijke overheid die (integraal) problemen aanpakt als dat nodig is.
  • Een vrije markt waarin de overheid zich terughoudend opstelt.
  • Samen leven betekent samen doen : dus niet alleen. Alleen samen komen we met zijn allen verder. Wij zoeken samenwerking, niet alleen op lokaal niveau maar ook op regionaal niveau. Wat je samen kunt doen moet ook samen. Wat lokaal kan moet zo blijven.

 

Als u betrokken wilt worden bij onze vereniging kunt u zich aanmelden op info@liberaalhoorn.nl. U wordt dat regelmatig op de hoogte gehouden over ontwikkelingen binnen de gemeente, de vereniging en kunt u deelnemen aan bijeenkomsten en activiteiten die de vereniging organiseert.

 

Alvast bedankt voor uw inbreng.

 

Fred Avis,

Bestuursvoorzitter Liberaal Hoorn