Liberaal Hoorn wil meldpunt voor straatintimidatie!

Liberaal Hoorn is verontrust door de recente gebeurtenissen die in Hoorn en omgeving hebben plaatsgevonden. De berichten over een jongen die met een spuitbus en aansteker brandwonden heeft opgelopen en over het lastigvallen van jonge meiden zijn ronduit afschuwelijk. Onze straten moeten te allen tijde een veilige plek zijn waar inwoners en bezoekers zich vrij kunnen bewegen, zonder angst voor geweld of ongewenst gedrag. Wij vinden het dan ook hoog tijd worden dat we een krachtig signaal afgeven en dat we dit gedrag onacceptabel vinden. Je blijft gewoon met je poten van een ander af!”

Lees meer »

Coalitie gooit participatie traject kerkplein in prullenbak!

Na een lang participatietraject was het in 2019 eindelijk zover: het Kerkplein in Hoorn werd opnieuw ingericht. Bewoners en ondernemers waren destijds bezorgd dat veel parkeerplekken zouden verdwijnen. Uiteindelijk gaf de gemeenteraad het college de opdracht om met een werkgroep van bewoners en ondernemers te komen tot een breed gedragen plan met maximaal 25 parkeerplaatsen. Dit participatieproces leidde ertoe dat het Kerkplein zou worden ingericht volgens het zogenaamde ‘shared space concept’. Dit ontwerp ging uit van een vlakke bestrating in natuursteen zonder verhoogde stoep. Daarmee was een ingewikkeld proces naar ieders tevredenheid tot een goed einde gebracht.

Lees meer »

Liberaal Hoorn pleit voor voorrang eigen inwoners bij toewijzing woningen

De fractie van Liberaal Hoorn is groot voorstander dat de gemeente Hoorn meer mogelijkheden krijgt om haar eigen inwoners die een huis willen huren of kopen in de gemeente voorrang te geven ten opzichte van mensen van buiten de gemeente. Chris de Meij: “Wij willen dat Hoorn beleid gaat ontwikkelen zodat onze eigen inwoners eerst de mogelijkheid krijgen om een huis te kunnen huren of te kopen.” De verwachting is, gelet op de aanpassing van de woningwet,  dat wij in juni/juli dit jaar dit via een motie dit kunnen realiseren. 

Lees meer »

Realisatie skatebaan in Julianapark is tegen gemaakte afspraken!

Tijdens de commissievergadering zijn er mede namens de fracties van Liberaal Hoorn en De Realistische Partij (DRP) vragen gesteld over de gang van zaken rondom de skatebaan in het Julianpark. “Eerder heeft het college ons een brief gezonden waarin de gemeente de nadrukkelijke voorkeur uitspreekt voor een skatebaan alleen in het Julianapark. Eerder heeft de wethouder nog duidelijk uitgesproken dat het Julianapark niet meer in beeld zou zijn. Bewoners van het appartementengebouw Aquadence Luyendijck, die op minder dan vijftig meter van deze skatebaan wonen, waren destijds ook erg opgelucht”, zegt Chris de Meij namens Liberaal Hoorn.

Lees meer »

Fietscrossbaan moet terug in Hoorn!

Bijna tien jaar geleden werd woensdag 10 juli 2013 de tijdelijke fietscrossbaan in Bangert en Oosterpolder in Zwaag geopend. Deze baan lag aan de westzijde van de Strip ter hoogte van de Hoge Weere. Het ging hierbij om een tijdelijke baan die er kon blijven zolang er geen woningen werden gebouwd. Professionele BMX’ers gaven er workshops en clinics. Daarnaast onderhielden de jongeren de baan zelf. Woningbouw heeft echter eind 2017 een einde gemaakt aan deze fietscrossbaan,

Lees meer »

Hoe zit met de voormalige vuilstortplaats in het Julianapark?

Hoe zit met de voormalige vuilstortplaats in het Julianapark, destijds ‘de Bult’ genoemd”, Zijn, gelet op de kennis die we nu hebben, de lucht, het water en de grond veilig voor onze bewoners? Zeker als we lezen welke giftige stoffen er nu ontdekt zijn in Westwoud, vragen wij ons af hoe het zit met het vuil in het Julianapark.

Lees meer »

Bushaltes Grote Waal in Hoorn blijven!

Vandaag ontvingen wij het bericht dat de bushaltes in de Grote Waal blijven en niet worden opgeheven. Dit bericht staat nu ook op de site van EBS-Ov: https://www.ebs-ov.nl/waterland/actueel/nieuws.  Wij willen alle bewoners van de Grote Waal bedanken die ons, in de strijd om de haltes te behouden, hebben gesteund.

Lees meer »

Liberaal Hoorn start meldpunt ‘schimmel in woning Intermaris’

Raads- en commissieleden mochten vorige week een kijkje nemen in een aantal woningen van Intermaris. Intermaris is van plan om de woningen in de Liornestraat, Sapmastraat, Clement Maertenszstraat, Vijandtstraat en Johannes Poststraat te vervangen door nieuwbouw. Dit betekent dat deze woningen gesloopt moeten worden. Eind 2025 staat de start van de sloop gepland. Hoe de nieuwbouw er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Wat echter wél duidelijk werd tijdens het bezoek, is dat veel van deze woningen vol zitten met schimmelvorming. Onze fractie mocht een aantal woningen bekijken en zijn hier erg van geschrokken. Een voorbeeld van wat wij aantroffen kunt u zien op de foto. Wij roepen alle huurders van Intermaris op foto’s door te sturen van hun woning zodat we zicht krijgen in vocht- en schimmelproblemen van de huurwoningen van Intermaris, info@liberaalhoorn.nl

Lees meer »

Bewoners Kaarder en Volder in Hoorn klagen over schade na werkzaamheden

De fracties van De Realistische Partij, Liberaal Hoorn en PvdA-Hoorn zijn afgelopen week, op uitnodiging van een aantal bewoners, aanwezig geweest in de straten Kaarder en Volder in Risdam-Zuid. Aanleiding van dit bezoek was een veelheid aan klachten over, onder andere, de kwaliteit van de nieuwe bestrating, de aansluiting van de nieuw aangelegde straat op de bestaande bestrating van de percelen en de aanzienlijke schade die, volgens bewoners, is ontstaan door de werkzaamheden.

Lees meer »

Voorlopig geen portacabin op terrein voormalige Prisma-locatie in Hoorn

De afgelopen maanden heeft Liberaal Hoorn zich ingezet en vragen gesteld aan het college om de plaatsing van een portacabin op de voormalige Prisma-locatie elders mogelijk te maken en met succes. Debbie Katers is blij voor de bewoners dat door de aandacht die het onderwerp heeft gekregen er nu voorlopig geen schaftkeet komt voor de prik- en veegploeg van Reakt op de voormalige Prisma-locatie aan het Pelmolenpad in Hoorn. Deze ploeg bestaat uit ongeveer zeventien mensen met verslavings- en psychische problemen. Begin vorig jaar zocht Reakt naar een locatie waar deze groep even kan opwarmen, koffie kan drinken en lunchen. Het oorspronkelijke idee voor een portacabin op de Prisma-locatie riep bij de bewoners vragen op. Omwonenden gaven aan dat zij zich niet zozeer zorgen maken ten tijde dat er begeleiding aanwezig is, maar meer om de momenten waarop dit niet het geval is. Drie locaties zijn nog in de race en naar verwachting weten we in het tweede kwartaal meer. Onze fractie hoopt dat dat deze prik- en veegploeg van Reakt in de voormalige Tensen-garage kan blijven aan het Dampten.

Lees meer »