Nieuw


Hoorn heeft huishoudboekje niet op orde!

Onze fractie maakt zich samen met de fractie van de PvdA-Hoorn  zorgen om het financiële huishoudboekje van de gemeente. Het is tijd dat het college serieus gaat nadenken over hoe zij de hand op de knip houden. Wij willen voorkomen dat straks onze inwoners de dupe worden en de tekorten bij hun op het bordje komen. Door de hoge inflatie zien wij de kosten toenemen en investeringen veel hoger worden. Ook de gemeente moet prioriteiten stellen. We kunnen niet alles realiseren. Bij de behandeling van de begroting heeft de wethouder financiën het inflatiecijfer veel te laag ingeschat. Daarmee zijn de te begrote uitgaven veel lager dan in werkelijkheid. Onze fracties hebben hier niet alleen tijdens de behandeling van de begroting, maar ook al eerder op gewezen.

Lees meer »

Geen herten maar wel kamelen!

Vanaf januari 2024 is het verboden om te fokken met de herten. De hertenkampen hoeven niet gelijk dicht; ze mogen openblijven tot het laatste dier gestorven is. Onze fractie begrijpt dit besluit niet.  Het gaat hier om dieren die al decennialang gedomesticeerd zijn (net als honden en katten) en die qua ruimte, mogelijkheden en welzijn in het doorsnee hertenkamp een paradijselijk leven hebben. En het bijzondere is....kamelen staan weer wel op de lijst... !! Onze fractie vindt dit een doorgeslagen en dogmatische maatregel.

Lees meer »

Vragen over aanpassen buslijn 314 in Grote Waal in Hoorn!

Onze partij heeft van verontruste bewoners in de Grote Waal reacties ontvangen nu ze hebben gehoord dat er in hun wijk drie bushaltes worden opgeheven. De Vervoerregio Amsterdam heeft in samenwerking met busmaatschappij EBS een verzoek ingediend om de route van buslijn 314 te verkorten met vierhonded meter. Deze wijziging voegt de haltes Poldermolen, Verfmolen, Korenmolen samen tot één nieuwe halte op De Weel. Volgens EBS levert dit ongeveer twee minuten tijdwinst op per rit. 

Lees meer »

Waar kunnen we straks parkeren?

Een aantal partijen, waaronder de Woningcorporatie Intermaris, Bouwfonds en de gemeente Hoorn, hebben vorige week een overeenkomst gesloten over de ontwikkeling van het Pelmolenpad. Deze partijen hebben afgesproken om hier zo’n zeshonderd  woningen te bouwen, maar ook de belangrijke parkeerlocatie voor de bezoekers aan de binnenstad op te heffen. En juist deze parkeerlocatie is zo belangrijk voor de bezoekers en ondernemers van de binnenstad. De honderden parkeerplekken die nu beschikbaar zijn op het Pelmolenpad gaan dus verdwijnen.

Lees meer »

Mogelijke plaatsing Portakabin maakt bewoners ongerust!

Liberaal Hoorn heeft de afgelopen weken gesproken met de bewoners rondom het Pelmolenpad in Hoorn. Deze bewoners zijn erg ongerust op de mogelijke overlast die de Portakabin voor de cliënten van Reakt gaat geven. Er is vanuit de bewoners positief meegedacht over alternatieve locaties, maar ook hebben zij hun zorgen. De bewoners maken zich zorgen over een eventuele aanzuigende werking van deze Portakabin en dat dit gevolgen heeft voor de leefbaarheid in de woonwijk.

Lees meer »

Stop instroom asielzoekers!

Onze samenleving staat onder grote druk. Mensen met een baan, met een uitkering, bakkers, ze trekken het niet meer. De inflatie, de hoge energieprijzen en hogere kosten voor de boodschappen… het is gewoon te veel. We lijken ons vooral bezig te houden met de asielzoekers maar vergeten om te kijken naar onze huidige inwoners.

Lees meer »

Nieuwe woonwijk Hoorn

Onze fractie ontving afgelopen week van het college een nadere uitwerking van de woondeal NHN. Afgesproken was dat de regio in kaart zou brengen wat de exacte regionale woningbouwopgave kan zijn en welke infrastructurele maatregelen hiervoor nodig zijn. De regio heeft de resultaten van deze verdieping gebundeld in het Addendum bij Woondeal Noord-Holland Noord. Voor het oplossen van de woningnood kunnen de gemeenten in Noord-Holland Noord 40.000 woningen realiseren. Het realiseren van deze woningen kan echter alleen indien er door Rijk en provincie wederkerige afspraken worden gemaakt over de randvoorwaarden en het wegnemen van knelpunten waaronder die van infrastructuur... kosten € 116 miljoen! Dit geld is er niet vandaar onze oproep....bouw een nieuwe woonwijk aan de rand van Hoorn! 

Lees meer »

Leefbaarheid in onze wijken staat onder druk

De druk op onze stad neemt toe, steeds meer woningen moeten binnen de bestaande grens van onze stad worden gerealiseerd. Deze inbreilocaties staan op gespannen voet met het uitgangspunt te zorgen voor voldoende groen en bomen in de wijk.

Lees meer »

Statushouders krijgen voorrang op sociale huurwoningen!

Onze fractie heeft afgelopen week tijdens een bijeenkomst vernomen dat de gemeente Hoorn de sociale huurwoningen die vrijkomen alleen nog toewijst aan asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders). Op die manier wil de gemeente helpen bij het enorme probleem van de overvolle asielcentra. Deze handelswijze roept bij ons maar ook bij vele woningzoekenden vragen op. Het verlenen van voorrang voor statushouders is wat onze fractie betreft "onverkoopbaar en te bizar voor woorden”.

Lees meer »

Eerst wegen en tunnels dan pas extra woningen!

De gemeente Hoorn werkt samen met partners NS Stations, ProRail en de Provincie Noord-Holland aan de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. Woensdag 5 oktober hebben wij in dit kader een presentatie gekregen over de ontvlechting van het Keern. De gemeente heeft de ambitie om ‘meer stad’ te worden en dus wordt er ook de hoogte in gebouwd. In deze presentatie werd duidelijk dat het college ruim 6000 woningen wil gaan realiseren in Hoorn, ook rondom de binnenstad (Pelmolenpad, Stationsgebied en Buitenstadhoorn).

Lees meer »