Nieuw


Historische schepen moeten veilig zijn!

Liberaal Hoorn heeft vernomen dat de gemeente Harlingen samen met de gemeente Enkhuizen gaat onderzoeken of historische zeilschepen zonder geldige papieren geweigerd kunnen worden uit hun havens. Daarmee wordt direct gereageerd op het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar historische zeilschepen. Dat werd ingesteld na een dodelijk ongeluk op de Waddenzee eind augustus.

Lees meer »

Bewoners willen vleermuizenpark behouden

Hoogbouw in Hoorn; het blijft een onderwerp dat veel discussie oplevert. Fractie Liberaal Hoorn is geen voorstander van grote flats die dicht op de bestaande woonwijken worden gerealiseerd. Volgens Liberaal Hoorn maken bewoners van de Kometenstraat in Hoorn zich zorgen om de geplande hoogbouw pal naast hun woningen. “Daarbij moeten de bewoners ook vrezen dat het park - waarin zich door de Wet Natuurbescherming beschermde diersoorten, zoals vleermuizen, bevinden - direct grenzend aan de wijk moet verdwijnen”, zegt Debbie Katers namens Liberaal Hoorn. “Het is belangrijk dat hier een natuurwaardeonderzoek wordt gehouden ten behoeve van een bij de provincie aan te vragen omgevingsvergunning. De gemeente kan die stap niet passeren: een kapvergunning voor het verwijderen van bomen in het park is daarbij onvoldoende.”

Lees meer »

Van het kastje naar de muur!

Sinds een aantal weken heeft de rijinstructeur Marcel Rijk een elektrische auto die hij ook gebruikt voor zijn werk. Hij woont aan de Vriendschaplaan in Blokker. De auto gaat altijd mee naar huis. ‘s Ochtends om half 8 vertrekt hij om te gaan werken.  Debbie Katers namens Liberaal Hoon: “Marcel Rijk heeft bij de gemeente Hoorn een laadpaal aangevraagd, maar deze wordt geweigerd omdat het parkeerterrein bij zijn woning van Intermaris is, evenals zijn appartement. Rijk heeft vervolgens contact gezocht met Intermaris. Ook Intermaris weigert om aan zijn wens gehoor te geven, omdat zij dit niet als haar taak ziet. Een typisch geval van ‘kastje naar de muur’.”

Lees meer »

Lift loopbrug station telkens stuk!

Mensen die hun auto op het transferium bij het ziekenhuis parkeren en slecht ter been zijn of met een kinderwagen de stad in willen, worden zwaar gedupeerd als de lift bij het station defect is. Dit was de afgelopen dagen weer het geval. Tevens zijn er twijfels over de veiligheid van de loopbrug.

Lees meer »

Hoe effectief is onze leegstandsaanpak?

Onze binnenstad heeft al jaren te maken met toenemende structurele leegstand van winkelruimte. Om deze leegstand aan te pakken wordt er al jaren gepraat. Bezoekers van de stad tellen nu letterlijk het aantal leegstaande panden waarop met grote letters te huur of te koop op staat. En juist deze leegstaande winkels staan in onze beleving in groot contrast met de grote vraag naar woningen.

Lees meer »

Stop toestroom asielzoekers!

Dagelijks zien we de beelden voorbij komen hoe pijnlijk zichtbaar de situatie in opvangcentrum Ter Apel onhoudbaar is geworden. Onze fractie maakt  zich grote zorgen over wat de komende tijd staat te gebeuren. We zien dat gemeenten elke keer weer worden geconfronteerd met het oplossen van de problemen die het Rijk veroorzaakt. Wat Liberaal Hoorn betreft is het van belang dat we als regio een noodsignaal afgeven dat het gewoon niet meer lukt om alsmaar asielzoekers op te vangen.

Lees meer »

Schaf leges op aanleg zonnepanelen af

Het verduurzamen van onze gebouwen in de stad staat hoop op de agenda. Veel bewoners doen dit door het plaatsen van zonnepanelen. Het is dan ook wrang om te zien dat inwoners van Hoorn subsidie hebben gekregen voor de aanleg van zonnepanelen om vervolgens een dubbel legestarief in rekening krijgen omdat ze voor het plaatsen hiervoor een omgevingsvergunning hadden moeten aanvragen.

Lees meer »