Nieuw


Stop instroom asielzoekers!

Onze samenleving staat onder grote druk. Mensen met een baan, met een uitkering, bakkers, ze trekken het niet meer. De inflatie, de hoge energieprijzen en hogere kosten voor de boodschappen… het is gewoon te veel. We lijken ons vooral bezig te houden met de asielzoekers maar vergeten om te kijken naar onze huidige inwoners.

Lees meer »

Nieuwe woonwijk Hoorn

Onze fractie ontving afgelopen week van het college een nadere uitwerking van de woondeal NHN. Afgesproken was dat de regio in kaart zou brengen wat de exacte regionale woningbouwopgave kan zijn en welke infrastructurele maatregelen hiervoor nodig zijn. De regio heeft de resultaten van deze verdieping gebundeld in het Addendum bij Woondeal Noord-Holland Noord. Voor het oplossen van de woningnood kunnen de gemeenten in Noord-Holland Noord 40.000 woningen realiseren. Het realiseren van deze woningen kan echter alleen indien er door Rijk en provincie wederkerige afspraken worden gemaakt over de randvoorwaarden en het wegnemen van knelpunten waaronder die van infrastructuur... kosten € 116 miljoen! Dit geld is er niet vandaar onze oproep....bouw een nieuwe woonwijk aan de rand van Hoorn! 

Lees meer »

Leefbaarheid in onze wijken staat onder druk

De druk op onze stad neemt toe, steeds meer woningen moeten binnen de bestaande grens van onze stad worden gerealiseerd. Deze inbreilocaties staan op gespannen voet met het uitgangspunt te zorgen voor voldoende groen en bomen in de wijk.

Lees meer »

Statushouders krijgen voorrang op sociale huurwoningen!

Onze fractie heeft afgelopen week tijdens een bijeenkomst vernomen dat de gemeente Hoorn de sociale huurwoningen die vrijkomen alleen nog toewijst aan asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders). Op die manier wil de gemeente helpen bij het enorme probleem van de overvolle asielcentra. Deze handelswijze roept bij ons maar ook bij vele woningzoekenden vragen op. Het verlenen van voorrang voor statushouders is wat onze fractie betreft "onverkoopbaar en te bizar voor woorden”.

Lees meer »

Eerst wegen en tunnels dan pas extra woningen!

De gemeente Hoorn werkt samen met partners NS Stations, ProRail en de Provincie Noord-Holland aan de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. Woensdag 5 oktober hebben wij in dit kader een presentatie gekregen over de ontvlechting van het Keern. De gemeente heeft de ambitie om ‘meer stad’ te worden en dus wordt er ook de hoogte in gebouwd. In deze presentatie werd duidelijk dat het college ruim 6000 woningen wil gaan realiseren in Hoorn, ook rondom de binnenstad (Pelmolenpad, Stationsgebied en Buitenstadhoorn).

Lees meer »

Veiligere oversteekplaatsen voor fietser en voetganger

Jaarlijks lopen diverse voetgangers en fietsers in onze stad ernstig letsel op of erger wanneer ze op een oversteekplaats worden aangereden”, zegt Chris de Meij van Liberaal Hoorn. “Helaas zijn kwetsbare personen, zoals kinderen en ouderen, vaak betrokken bij ongevallen op of nabij oversteekplaatsen. Voetgangers hebben veelal voorrang, maar zijn afhankelijk van de oplettendheid van automobilisten. Veel voetgangers en fietsers ervaren een onveilig gevoel bij het oversteken.

Lees meer »

Historische schepen moeten veilig zijn!

Liberaal Hoorn heeft vernomen dat de gemeente Harlingen samen met de gemeente Enkhuizen gaat onderzoeken of historische zeilschepen zonder geldige papieren geweigerd kunnen worden uit hun havens. Daarmee wordt direct gereageerd op het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar historische zeilschepen. Dat werd ingesteld na een dodelijk ongeluk op de Waddenzee eind augustus.

Lees meer »

Bewoners willen vleermuizenpark behouden

Hoogbouw in Hoorn; het blijft een onderwerp dat veel discussie oplevert. Fractie Liberaal Hoorn is geen voorstander van grote flats die dicht op de bestaande woonwijken worden gerealiseerd. Volgens Liberaal Hoorn maken bewoners van de Kometenstraat in Hoorn zich zorgen om de geplande hoogbouw pal naast hun woningen. “Daarbij moeten de bewoners ook vrezen dat het park - waarin zich door de Wet Natuurbescherming beschermde diersoorten, zoals vleermuizen, bevinden - direct grenzend aan de wijk moet verdwijnen”, zegt Debbie Katers namens Liberaal Hoorn. “Het is belangrijk dat hier een natuurwaardeonderzoek wordt gehouden ten behoeve van een bij de provincie aan te vragen omgevingsvergunning. De gemeente kan die stap niet passeren: een kapvergunning voor het verwijderen van bomen in het park is daarbij onvoldoende.”

Lees meer »

Van het kastje naar de muur!

Sinds een aantal weken heeft de rijinstructeur Marcel Rijk een elektrische auto die hij ook gebruikt voor zijn werk. Hij woont aan de Vriendschaplaan in Blokker. De auto gaat altijd mee naar huis. ‘s Ochtends om half 8 vertrekt hij om te gaan werken.  Debbie Katers namens Liberaal Hoon: “Marcel Rijk heeft bij de gemeente Hoorn een laadpaal aangevraagd, maar deze wordt geweigerd omdat het parkeerterrein bij zijn woning van Intermaris is, evenals zijn appartement. Rijk heeft vervolgens contact gezocht met Intermaris. Ook Intermaris weigert om aan zijn wens gehoor te geven, omdat zij dit niet als haar taak ziet. Een typisch geval van ‘kastje naar de muur’.”

Lees meer »