‘Afval scheiden kan efficiënter en goedkoper’

Gepubliceerd op 8 september 2023 om 16:11

Door moderne technieken is het nu beter mogelijk om bij de afvalverwerkingsfabrieken het afval te scheiden. Uit onderzoek blijkt dat er dan meer plastic, blik en pak wordt gescheiden en dat de kwaliteit van het materiaal beter is voor hergebruik.

We zien dat de inwoners van Hoorn de afgelopen jaren ontzettend goed hebben meegedaan aan het scheiden van plastic, blik en pak. Maar de techniek staat niet stil en daarom stelt onze fractie voor over te stappen op nascheiding voor plastic, blik en pak”, zegt Debbie Katers van Liberaal Hoorn.

Debbie vult aan: “Steeds meer gemeenten gaan ook over op ‘nascheiding’. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat op die manier afval veel beter gescheiden wordt en er meer plastic overblijft.  Ook merken wij dat mensen moeite hebben met het scheiden van hun afval en fouten maken. Het is dan ook veel gemakkelijker om een paar machines te programmeren. Wij zijn dan ook tegen een ‘Dif-tar-systeem’. Dit is een heffingssysteem waarbij inwoners betalen iedere keer dat ze afval inleveren. Er wordt geprobeerd om de verantwoordelijkheid voor een collectief probleem, namelijk afval, bij individuele inwoners neer te leggen. Veel bewoners in de binnenstad kunnen hun afval niet gescheiden aanleveren en voor bewoners in een flat is dit ook zeer lastig. We moeten dan ook toewerken naar een veel meer geordende manier van afvalverwerking, waarbij we de verantwoordelijkheid voor goede scheiding niet individualiseren, maar collectief organiseren en wel via de HVC. Als Liberaal Hoorn roepen we op tot een heroverweging van ons huidige afvalscheidingssysteem. Door het toepassen van nascheiding kunnen we de efficiëntie vergroten, kosten verlagen en een grotere bijdrage leveren aan een schoner milieu. Overigens moeten we blijven werken aan de bewustwording van het scheiden van afval en het hergebruik van afvalstoffen. Papier en groente-, fruit- en tuinafval zullen we altijd gescheiden moeten ophalen.

 

Liberaal Hoorn: ‘Afval scheiden kan efficiënter en goedkoper’ | Al het nieuws uit Hoorn (rodi.nl)

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.