Deel Julianapark vervuild met cyanide!

Gepubliceerd op 20 augustus 2023 om 22:50

De fractie van Liberaal Hoorn heeft eerder vragen gesteld omtrent de voormalige vuilstortplaats in het Julianapark. “In de reactie op onze vragen werden wij doorverwezen naar de Omgevingsdienst voor verdere informatie. Afgelopen 6 juni hebben wij deze dienst benaderd met een aantal vragen, maar tot op heden hebben wij nog geen antwoord ontvangen op onze vragen”, aldus Chris de Meij van Liberaal Hoorn. “Wat ons echter wel ter ore is gekomen, is het bodemonderzoek naar de cyanideverontreiniging in het Julianapark en op de Schellinkhouterdijk. Dit betreft een rapport uit 2013, uitgevoerd door de voormalige Milieudienst Westfriesland.”

Het onderzoek concentreert zich volgens Chris op de verontreiniging met cyanide in de grond nabij de parkeerplaats aan de Nieuwe Wal. “De aanwezigheid van cyanide in de bodem is aangetoond door de blauwe of oranje verkleuring van de grond. Cyanide is een zeer giftige chemische stof die in de chemische en metaalindustrie veelvuldig gebruikt wordt. De bevindingen in het rapport hebben ons als fractie aanzienlijk verontrust. Dit wordt nog versterkt als wij bedenken dat het college op deze locatie plannen heeft voor de realisatie van een nieuwe skatebaan.”

Met het oog op het rapport uit 2013 en de daarin geconstateerde verontreinigingen, acht Liberaal Hoorn het van groot belang dat er met de huidige normen, kennis en technieken opnieuw onderzoek wordt gedaan naar de verontreiniging, waaronder de aanwezigheid van cyanide. “Het verbaast ons dan ook ten zeerste dat het college van mening is dat er geen aanleiding is voor een aanvullend onafhankelijk onderzoek rondom de oude vuilstortplaats in het Julianapark. Dit is des te meer onbegrijpelijk gezien het voorgenomen gebruik van deze locatie voor een skate/fietscrossbaan. Bovendien blijkt uit de beantwoording op onze eerdere vragen dat de verontreinigde grond ook is gebruikt voor de fundering van de woonwijk Venenlaankwartier (van Willemsweg tot aan de Venenlaan). In 2008 is voor het laatst een risicobeoordeling uitgevoerd wegens zorgen bij bewoners. De conclusie was in 2008 ongewijzigd: de verontreiniging levert geen risico’s op bij het gebruik wonen met tuin. Saneren bleek daarom niet noodzakelijk. Bij een klein aantal woningen is het advies wel om geen groenten te verbouwen en niet dieper dan vijftig centimeter te graven. Woningeigenaren zijn hier destijds over geïnformeerd, waaronder Intermaris. Intermaris heeft een informatieplicht naar nieuwe huurders. Bij navraag is gebleken dat Intermaris dit de afgelopen vijf jaar niet heeft gedaan. Intermaris heeft dit nu opgepakt en de bewoners inmiddels op de hoogte gebracht.”

Liberaal Hoorn stelt het college een aantal aanvullende vragen over dit onderwerp. “De veiligheid van onze inwoners staat voorop en daarom doen wij een klemmend beroep op het college om eerdere besluit te heroverwegen en alsnog voor de bewoners van de Willemsweg tot aan de Venenlaan een bodemonderzoek te laten uitvoeren. Daarnaast is een aanvullend onafhankelijk bodemonderzoek noodzakelijk willen we in het Julianapark een skate/fietscrossbaan gaan realiseren. Inmiddels is er meer wet- en regelgeving en wordt deze regelmatig aangescherpt. Daarmee is het rapport uit 2013 ook niet meer actueel en dus ook niet meer representatief.”

 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20230816_60607339

 

Liberaal Hoorn: ‘Cyanideverontreiniging Julianapark baart zorgen’ | Al het nieuws uit Hoorn (rodi.nl)

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.