Het vertrouwen van Nederlanders in de politiek is het afgelopen jaar flink gedaald. Een meerderheid van zes op de tien Nederlanders heeft weinig of heel weinig vertrouwen in de landelijke politiek. De oorzaken zijn duidelijk. Om enkele voorbeelden te noemen, de toeslagen affaire, het falend immigratie- en asielbeleid, jarenlange wachtlijsten voor een huurwoning en een leider die geen actieve herinneringen heeft. Deze optelsom leidt ertoe dat het vertrouwen in de landelijke politiek op dit moment totaal weg is.

Het is dan ook tijd voor een lokale rechtse liberale volkspartij. Een partij die staat voor minder regeldruk, lastenverlichting, een streng immigratiebeleid en ondersteuning voor de ondernemers die onze stad groot maken. Een partij voor iedereen en die luistert naar onze inwoners. Een partij van “werken moet lonen” maar ook een partij die hulp biedt aan kwetsbaren en ouderen, die om welke reden dan ook hulp en ondersteuning nodig hebben.

Liberaal Hoorn is een partij die niet met alle winden meewaait en begrijpt dat onze inwoners vrijheid nastreven, maar ook verbondenheid, en dat beleven via onze gedeelde geschiedenis, cultuur en tradities. 

 

Standpunten 

Ons verkiezingsprogramma downloaden 

Verkiezingsprogramma Liberaal Hoorn 2022 2026
PDF – 278,8 KB 222 downloads