Westfriesland en Hoorn

Voor Liberaal Hoorn is het bevorderen van samenwerking in Westfriesland een belangrijk speerpunt. Samen doen bevordert niet alleen de samenhorigheid, maar is ook op tal van onderdelen een stuk efficiënter, zonder daarbij op te gaan tot één grote gemeente Westfriesland.  Juist één grote gemeente Westfriesland gaat meer geld kosten (zie de fusie van de gemeente Drechterland, Enkhuizen en Stedebroec) aangezien de ambtenaren door middel van een fusie meer betaald krijgen vanwege de grootte van de gemeente!

 

Liberaal Hoorn staat voor:

  • Hoorn moet ruimte krijgen van de buurgemeenten om woningen te kunnen realiseren.
  • Wij zijn tegen één grote gemeente Westfriesland.
  • Meer samenwerken en efficiënter werken leidt tot lagere belastingen.