Onderwijs

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft ieder kind in Hoorn recht op goed onderwijs. De school en haar omgeving moet voldoen aan de veiligheidseisen. Wij willen een veilig leerklimaat en incidenten voorkomen. Ongepast gedrag, intimidatie, pesten, diefstal en agressie horen hier niet thuis. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben de hoogste prioriteit. Waar signalen zijn van kindermishandeling moet dit snel (h)erkend worden door hulpinstanties. In deze situaties moet hulp altijd direct beschikbaar zijn. De overheid grijpt in als de vrijheid van onderwijs wordt misbruikt.

 

Liberaal Hoorn staat voor:

  • Kleinere klassen, minder administratieve lasten en minder werkdruk voor docenten door meer onderwijsassistenten.
  • De kwaliteit van de schoolgebouwen moet voldoen aan de gestelde landelijke normen.
  • Innovatieve maatregelen om het lerarentekort op te lossen.