Veiligheid en criminaliteit

Hoorn is op veel punten nog altijd te onveilig. Bewoners durven ’s avonds niet meer over straat, het aantal straatroven is in onze stad vier keer zo hoog als gemiddeld in Nederland. De pakkans is te laag, slachtoffers van misdrijven staan in de kou en de politie kampt met een ernstig capaciteitstekort. Veiligheid moet weer topprioriteit worden. Wij willen Hoorn weer veilig maken door te investeren in meer menskracht voor politie en handhavers en de politie weer te verankeren in de woonwijken.

Liberaal Hoorn staat voor:

  • Straatintimidatie dient keihard te worden aangepakt.
  • Fors investeren in meer politiecapaciteit.
  • Onze boas verdienen de juiste middelen om voor onze veiligheid te zorgen.
  • Cameratoezicht uitbreiden op strategische locaties in de stad met toepassing van kwalitatief goede camera’s.