Immigratie en asiel

Liberaal Hoorn is zeer stellig als het aankomt op immigratie en asielbeleid. Jaarlijks heeft Nederland te maken met circa 100.000 immigranten. Dit is onhoudbaar. Liberaal Hoorn vindt dat de landelijke overheid fors moet inzetten op inperking van de huidige immigratie. Wij zullen ons dan ook verzetten tegen de komst van een opvangcentrum in Hoorn. De grens in Hoorn voor het opvangen van het aantal statushouders is bereikt.

 

Liberaal Hoorn staat voor:

  • Het stopzetten van de opvang van statushouders en immigranten, de grens in Hoorn is bereikt.
  • Het stopzetten van het verlenen van voorrang aan de statushouders op de woningmarkt.
  • De gemeente is al heel ruimhartig met het geven van geld aan statushouders. Nog meer geld hiervoor beschikbaar stellen vinden wij volstrekt overbodig.
  • Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. We willen daarom geen “Bed Bad Brood” in Hoorn, omdat dit valse hoop geeft.