Jongeren

Wij vinden het ongelooflijk belangrijk dat alle kinderen in Hoorn gelijke kansen krijgen en dat begint in de klas. Het is primair de taak van de scholen, maar het recht van alle kinderen op goed onderwijs gaat ons allemaal aan. Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Waar Liberaal Hoorn zich zorgen over maakt is de grote bezuiniging op de jeugdzorg. Kinderen krijgen minder zorg en wachtlijsten nemen toe. Ook het idee om een eigen bijdrage voor de jeugdzorg te vragen vinden wij geen goed idee.  Ook dienen er meer betaalbare woningen gerealiseerd te worden voor onze jongeren en hopen wij dat de landelijke partijen de jongeren echt gaan compenseren met betrekking tot de basisbeurs.

 

Liberaal Hoorn staat voor:

  • Jongeren vooraf meer te betrekken bij de politiek.
  • Goed onderwijs voor iedereen.
  • Bezuinigingen jeugdzorg moeten van tafel.
  • Meer betaalbare woningen voor jongeren.