Ouderen

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en betaalbare zorg waarin de inwoner van Hoorn centraal staat. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt, die bij hem of haar past. Wij willen inzetten op kleinschalige zorg op wijkniveau, met een plek in de wijk waar de wijkverpleegkundige, huisarts, thuishulp, het sociaal wijkteam en vrijwilligersorganisaties samen komen. Dit helpt bij het creëren van een liefdevolle leefomgeving waarin ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en terecht kunnen voor gerichte zorg, of voor zaken als een traplift of thuishulp. Een buurt waar je buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor een gezellig praatje en we daardoor minder eenzaam zijn. En waar alle straten goed toegankelijk zijn, zodat iedereen gemakkelijk naar de supermarkt of bakker kan.

 

Liberaal Hoorn staat voor:

  • Wegen en straten dienen veilig te zijn voor ouderen. Zebrapaden moeten blijven.
  • Bevordering doorstroming voor ouderen door meer aanbod van woningen voor ouderen.
  • We ondersteunen initiatieven voor burenhulp of om eenzaamheid te bestrijden.
  • Ondersteuning geven bij de verdere digitalisering van onze samenleving.