Cultuur en Kunst

Hoorn kent een enorme grote kunst en cultuursector waar we trots op mogen zijn. Drempels voor jongeren om met ons culturele erfgoed in aanraking te komen moeten worden weggenomen. Een beter cultuurbeleid hoeft niet meer geld te kosten, maar vraagt om een andere en scherpere besteding van bestaande budgetten. We moeten af van het ‘weg-met-onze-cultuur’ die steeds kenmerkender wordt voor de cultuurwereld. We zien dan ook niets in het verwijderen van het standbeeld Jan Pieterszoon Coen. Liberaal Hoorn ziet mogelijkheden om met aanpassingen rondom het standbeeld het heden en het verleden beter met elkaar te verbinden.

 

Liberaal Hoorn staat voor:

  • Stoppen met het onzinnige ‘dekoloniseren’ van onze historie: handen af van straatnamen, standbeelden en geschiedenisboeken.
  • Wij hechten grote waarde aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van muziek, sport en cultuur. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt.
  • Geen subsidies verstrekken aan instellingen die het meedoen aan de Nederlandse samenleving in de weg staan.