Zorgen over renovatiekosten clubgebouw HSV Sport!

Gepubliceerd op 9 juli 2023 om 22:39

Onze fractie ontving recent een tweetal brieven van Rugbyclub Westfriesland waarin ze hun zorgen uiten over de renovatie van het clubgebouw van HSV Sport. Vorige week maandag heeft onze fractie gesproken met de penningmeester Nanne de Vries en Paul Oudeman. Uit het gesprek merken wij de ongerustheid bij de rugbyclub over met name de noodzakelijke investering ad 1,7 miljoen euro in het clubgebouw en het bedrag ad 1,1 miljoen euro wat er feitelijk in geïnvesteerd gaat worden. De rugbyclub is vooral bang dat daarmee niet alle problemen worden opgelost en dat er na de afronding van de renovatie alsnog veel achterstalligonderhoud aanwezig zal zijn. Dit risico kan de rugbyclub niet dragen.

Chris de Meij stelt zich de vraag of het maatschappelijk verantwoord is voor zowel een voetbalvereniging als een rugbyvereniging om verantwoordelijk te zijn voor zo’n grote renovatie en zo’n groot investeringsbedrag. “Zou de gemeente niet veel beter de rol van opdrachtgever kunnen vervullen? Uit de toets van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) in april 2023 werd duidelijk dat het renovatieplan financiële risico’s met zich meebrengt.

Wij merken dat de business case een aantal onzekerheden betreft:

  • Zichtbaar aandachtspunt is de fundering van het bestaande clubgebouw en ook over de (dak)constructie zijn er zorgen
  • Onduidelijk is of er een asbestinventarisatie is gedaan
  • Gelet op de prijsstijgingen van andere investeringen roept het de vraag op of de rest van de begroting van de verbouwing aansluit bij prijsvorming in deze grillige markt.

Wij zien de grote meerwaarde in het feit dat beide verenigingen samen gaan en het clubgebouw delen. Op basis van het onderzoek van de SWS, de brieven en het gesprek met onder andere de penningmeester van de Rugbyclub Westfriesland heeft onze fractie een aantal vragen voor het college. Zo wil Liberaal Hoorn onder meer weten of de gemeente bereid is de nadelige gevolgen van de renovatie ad 0,6 miljoen euro voor haar rekening te nemen. Ook is een vraag aan het college of een onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden naar de noodzakelijke renovatiekosten. Is bij dit onderzoek ook gekeken naar de fundering, de mogelijk verzakte riolering en aanwezigheid van asbest? Zijn er nog andere mogelijke risico’s aanwezig? Is het juist dat de gemeente nu eigenaar is van het clubgebouw en deze wil overdragen aan HSV Sport? Wat is hier het voordeel van voor de vereniging?

Penningmeester Nanne de Vries van RCWF stelt in zijn brief aan de gemeenteraad: “Op de Blauwe Berg zijn wij vitaal. Wij gingen mee in de droom om verder te groeien. Wij zien dat de gemeente enorm veel investeert in Risdam-Noord en wij willen de plannen niet doorkruizen. Maar het moet financieel wel kunnen. Ons belang is dat wij lekker kunnen sporten en de jeugd kennis kunnen laten maken met rugby. Wij zouden het zelfs prima vinden als er een bescheiden (tijdelijk) clubgebouw wordt neergezet. Zolang wij kunnen douchen en in een eigen honk een kop koffie kunnen drinken en op een goeie wedstrijd kunnen proosten, zijn wij blij en tevreden.

 

Liberaal Hoorn stelt vragen over renovatiekosten clubgebouw HSV Sport | Al het nieuws uit Hoorn (rodi.nl)

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.