Hoorn kan toestroom statushouders niet meer aan!

Gepubliceerd op 27 juli 2023 om 14:32

De grote toestroom van statushouders is maatschappelijk onverantwoord, de maat is vol! Wij zien dat we als stad Hoorn de grote toestroom van statushouders niet meer kunnen opvangen.

Er worden 150 woningen gerealiseerd op de locatie Compagnie 1 (Glasbak) en een paar honderd meter verder op de locatie Zwaagdijk-West komen er nog eens 120 woningen bij. Wij vinden dit maatschappelijk onverantwoord. Er is in Zwaagdijk-West helemaal niets. Geen bushalte, geen sporthal of huisartsenpraktijk. En wetende dat er juist een stop is voor het opnemen van nieuwe patiënten voor huisartsen in Hoorn, maakt dat we op een onverantwoorde wijze bezig zijn. Het is gewoon niet meer te doen. Daarnaast zien we uit de cijfers dat er meer statushouders bij komen dan onze woningvoorraad toeneemt. Deze situatie is onhoudbaar. Wij willen dan ook dat het college stappen gaat zetten. Er moet een krachtig signaal komen vanuit de regio dat de maat vol is. We moeten hierbij samen optrekken met de gemeente Medemblik.”

Wachtlijst

“Het kabinet heeft gemeenten en provincies gevraagd om voor de eerste helft van 2023 21.200 statushouders te huisvesten. Het gaat om asielzoekers die in Nederland een verblijfsvergunning hebben gekregen omdat zij bijvoorbeeld zijn gevlucht voor oorlog, geweld of vervolging. Het aantal van 21.200 is gebaseerd op het aantal asielzoekers dat een verblijfsvergunning krijgt in de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 maart 2023. Gemeente Hoorn moet in de eerste helft van 2023 totaal 89 statushouders huisvesten. Dit is ten opzichte van de taakstelling van de eerste helft van 2022 (42) en tweede helft van 2022 (57) (bijna) een verdubbeling. In 2023 levert Intermaris echter naar verwachting maar 108 sociale huurwoningen op. Op basis van het grote aantal statushouders en het beperkte aantal woningen dat dit jaar wordt opgeleverd constateren wij een groot probleem. Er komen namelijk veel meer statushouders bij ten opzichte van het aantal sociale huurwoningen dat erbij gebouwd wordt. Daarmee wordt de wachtlijst alleen maar groter voor onze bewoners.”

“Gezien de actuele politieke situatie en de val van het kabinet rondom de asielzoekers ontstaat er gelukkig een nieuwe situatie met name rondom de spreidingswet. Met deze wet wil de VVD staatssecretaris Van der Burg gemeenten dwingen tot het opvangen van meer asielzoekers en statushouders. Wij moeten echter constateren dat we de huidige grote toestroom van statushouders niet meer kunnen opvangen. Het is dan ook nu het moment een krachtig signaal af te geven dat de maat vol is.”

 

Artikel 36 vragen hoge aantal statushouders onhoudbaar Hoorn - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

 

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.