Liberaal Hoorn wil onderzoek naar koloniale kunst in Westfries Museum!

Gepubliceerd op 28 juni 2023 om 20:41

De Raad van Cultuur adviseerde in oktober 2020 het kabinet om koloniale roofkunst ‘onvoorwaardelijk’ terug te geven aan de voormalige koloniën Indonesië, Suriname en de Caribische eilanden. Raadslid Debbie Katers van Liberaal Hoorn geeft aan dat Kunst die door de nazi’s geroofd werd, is besmet. Maar kunst die Nederlanders roofden uit bijvoorbeeld Indonesië wordt veel minder als roofkunst gezien. Maskers, schilden en speren en andere kunstobjecten uit voormalige koloniën; westerse musea liggen er vol mee. En dat terwijl ze in de landen van herkomst lang niet altijd zulke mooie spullen hebben. Dat steekt. Vooral omdat de objecten vaak als oorlogsbuit zijn meegenomen.”

In het licht van de groeiende discussie rondom de rechtmatigheid van kunstvoorwerpen afkomstig uit voormalige koloniën, roept Liberaal Hoorn het college op tot nader onderzoek naar de herkomst van de kunstvoorwerpen in het Westfries Museum. “Het Westfries Museum is een waardevolle culturele instelling die een schat aan historische en artistieke objecten herbergt. Echter, gezien de koloniale geschiedenis van Nederland en de mogelijke onethische verwerving van kunstvoorwerpen tijdens de VOC-periode, is het van essentieel belang dat we een eerlijke en transparante discussie voeren over de herkomst van deze objecten. Wij stellen voor dat het college een onafhankelijk onderzoek instelt naar de herkomst van de kunstcollectie in het Westfries Museum. Dit onderzoek zou moeten kijken naar de omstandigheden waaronder de voorwerpen zijn verkregen, met name die afkomstig uit voormalige koloniën zoals Indonesië. Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of er sprake is geweest van kunstroof, onrechtmatige verwerving of andere ethisch problematische praktijken.”

“Tevens willen wij benadrukken dat het van groot belang is om bij dit onderzoek samen te werken met bronlanden en relevante gemeenschappen. Een dialoog aangaan met deze partijen kan ons helpen om een beter begrip te krijgen van de geschiedenis en mogelijke claims met betrekking tot de kunstvoorwerpen. Als Liberaal Hoorn streven wij naar een rechtvaardige samenleving, waarin het cultureel erfgoed van alle betrokkenen op respectvolle wijze wordt behandeld. Nu het museum wordt gerenoveerd is dit een uitgelezen kans om ervoor te zorgen dat na de verbouwing dergelijke kunstvoorwerpen dan reeds zijn overgedragen aan de oorspronkelijke eigenaren.”

Liberaal Hoorn wil onderzoek naar koloniale kunst in Westfries Museum | Al het nieuws uit Hoorn (rodi.nl)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.