De fractie

Liberaal Hoorn heeft twee zetels in de Raad van Hoorn. Liberaal Hoorn is vertegenwoordigd in alle commissies van de gemeenteraad.

 

Naast de fractie heeft de vereniging een ‘denktank’ die de fractie op vele punten ondersteunt met het nadenken en voorbereiden van de onderwerpen die in de commissies en de gemeenteraad aan de orde komen.

Liberaal Hoorn is er voor alle bewoners van Hoorn, Blokker en Zwaag.

 

Heeft u een vraag of wilt u onze fractie om hulp vragen, mail dan naar info@liberaalhoorn.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

Chris de Meij

Lijsttrekker

Kandidaat 1

Mobiel: 06 30015467

Vertrouwen in de politiek moet weer centraal komen te staan.

Alex van der Kleij

Kandidaat 2

 

Een veilige, eerlijke en bewoonbare stad voor iedereen.

Symen van der Meer

Kandidaat 3

Voor betaalbare klimaat maatregelen en langere lasten voor onze inwoners.

Debbie Katers - van Vliet

Kandidaat 4

Eerlijke kansen voor iedereen.

Fred Avis

Kandidaat 5

 

Onze inwoners moeten weer het gevoel gaan krijgen dat ze zelf iets te zeggen hebben over wat er in hun buurt en wijk gebeurt. 

Peter van Peperstraten 

Kandidaat 6

Onze inwoners weer verbinden met hun omgeving en de politiek.

Hans Swier 

Kandidaat 7

Liberaal Hoorn is een partij voor iedereen. 

Monique Gelmers

Kandidaat 8

Astrid Hendriks

Kandidaat 9

Het is tijd voor verandering. 

Albert van der Horst

Kandidaat 10

Aandacht voor onze ouderen in de wijken en het tegen gaan van eenzaamheid. 

Tom Jaspers 

Kandidaat 11

Goed onderwijs is de basis voor een kind en van een samenleving. 

Roan Verweij   

Kandidaat 12

Diego Pattynama

Kandidaat 13

Maurice Caris

Kandidaat 14

Vrijheid is niet vanzelfsprekend.

Rob Ederzeel

Kandidaat 15 

Laten we oog hebben voor elkaar. 

Jeffrey de Meij 

Kandidaat 16

Een groen vinkje is geen vrijheid.

Shiona Boeren 

Kandidaat 17

Niet iedereen is gelijk maar wel gelijkwaardig. 

Louise Daalder 

Kandidaat 18

Meer betaalbare woningen voor jong en oud.

Mathijs van der Meer

Kandidaat 19

Sport is de belangrijkste bijzaak in het leven.

Christine Eierdanz

Kandidaat 20

Als het leed van dieren minder wordt, krijgen ook de mensen het beter.

Paul Elenbaas

Kandidaat 21

Een goed bereikbare binnenstad met een tunnel en een centrale ondergrondse parkeerplaats.