Nieuwe woonwijk Hoorn

Gepubliceerd op 12 november 2022 om 09:53

Onze fractie ontving afgelopen week van het college een nadere uitwerking van de woondeal NHN. Afgesproken was dat de regio in kaart zou brengen wat de exacte regionale woningbouwopgave kan zijn en welke infrastructurele maatregelen hiervoor nodig zijn. De regio heeft de resultaten van deze verdieping gebundeld in het Addendum bij Woondeal Noord-Holland Noord. Voor het oplossen van de woningnood kunnen de gemeenten in Noord-Holland Noord 40.000 woningen realiseren. Het realiseren van deze woningen kan echter alleen indien er door Rijk en provincie wederkerige afspraken worden gemaakt over de randvoorwaarden en het wegnemen van knelpunten waaronder die van infrastructuur... kosten € 116 miljoen! Dit geld is er niet vandaar onze oproep....bouw een nieuwe woonwijk aan de rand van Hoorn! 

Met het realiseren van deze 40.000 woningen tussen 2020 en 2030 draagt Noord-Holland Noord bij aan de groeiende woningvraag. Voor Hoorn gaat het hierbij om 12.000 woningen (Holenkwartier, Poort van Hoorn et cetera). Een van die randvoorwaarden is het verbeteren van de bereikbaarheid. Extra woningbouw, zo staat te lezen, is alleen mogelijk als het regionale ‘bereikbaarheidssysteem’ in alle facetten versterkt wordt. Om de bereikbaarheid te verbeteren is veel geld nodig wat er niet is.  Uit het financieel overzicht blijkt dat Hoorn in totaal 116 miljoen euro nodig heeft, waarvan 63 miljoen euro voor de realisatie van de tunnels onder de provinciale weg en de onderdoorgang Keern. We bouwen de stad straks helemaal vol zodat de binnenstad en winkels niet meer bereikbaar zijn. Wij zien liever dat er aan de rand van Hoorn een nieuwe woonwijk gerealiseerd gaat worden. Er moet dan ook snel met de buurgemeenten gesproken gaan worden op welke wijze er aan de rand van Hoorn een nieuwe woonwijk kan komen. Addendum Woondeal woningbouw en mobiliteit.pdf

https://www.rodi.nl/hoorn/317230/liberaal-hoorn-stelt-college-vragen-over-woondeal

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.