Vertrouwen in overheid moet herstelt worden!

Gepubliceerd op 29 januari 2023 om 21:42

Chris de Meij van Liberaal Hoorn en De Realistische Partij (DRP) zien kansen om het vertrouwen in de overheid te herstellen en hebben daarbij een aantal vragen aan het college, gericht op oplossingen.

Er bestaat momenteel een grote kloof tussen politiek, inwoners en ondernemers. Dit speelt landelijk, maar ook in onze gemeente. Het landelijke opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 was historisch laag, namelijk 50,3 procent. Ook Hoorn bereikte een dieptepunt: 46,6 procent van de kiesgerechtigden maakte gebruik van het stemrecht. Dit lage opkomstpercentage zegt veel over het vertrouwen in de politiek. Wat onze fracties betreft kan dit worden toegeschreven aan een gebrek aan transparantie, een gebrek aan verantwoordelijkheid en een gebrek aan betrokkenheid. Liberaal Hoorn en DRP willen een zichtbare, toegankelijke en aanspreekbare overheid die de inwoners en ondernemers als gelijkwaardige gesprekspartner behandelt.

Een overheid die de leefwereld van onze bewoners en ondernemers centraal stelt. Met ruimte voor maatwerk waar het kan en waar dat noodzakelijk is. Dat vereist een open houding, met een serieuze en niet vrijblijvende opvolging van ingebrachte meningen. Een klacht biedt bij uitstek de kans om de relatie te versterken. Een goede klachtenbehandeling is goed voor onze inwoners en ondernemers en vergroot het vertrouwen in de gemeentelijke overheid.

Vertrouwen omgeslagen in wantrouwen

Er is de afgelopen jaren altijd wel kritiek op de overheid geweest, maar de laatste jaren lijkt er iets anders aan de hand. Bij onze inwoners en ondernemers is het beeld ontstaan dat bestuurders oneerlijk zijn, incompetent en niet in staat zijn complexe maatschappelijke problemen op te lossen. Onze fracties zien het vertrouwen overgaan in wantrouwen en juist dan zien wij dat inwoners en ondernemers afhaken en zich gaan verzetten tegen de gemeente. Onze fracties willen daarom dat we als overheid weer naast onze inwoners en ondernemers gaan staan en niet tegenover elkaar.

Menselijke maat 

De afgelopen jaren is de tendens dat de gemeente Hoorn gerund moet worden als een bedrijf, efficiënt en effectief. Daarbij zijn we belangrijke waarden uit het oog verloren als medemenselijkheid, openheid en rechtvaardigheid. Onze inwoners en ondernemers worden nu vooral gezien als consumenten met een nummer. Als we het vertrouwen van onze inwoners en ondernemers willen herwinnen, moeten we het positief mensbeeld weer omarmen. Er moet vertrouwen komen in plaats van achterdocht.

Beide fracties zien dus kansen om het vertrouwen in de overheid te herstellen. Zij stellen het college vragen over dit onderwerp en willen onder andere weten hoe de gemeente meer kan gaan werken vanuit vertrouwen. Wat is hiervoor nodig? Ook willen de fracties weten of de gemeente de afgelopen vier jaar gebruik heeft gemaakt van een mediation-traject om juridische geschillen te voorkomen. Volgens de twee fracties kan mediation namelijk in plaats van direct handhavend optreden worden ingezet. Zij vragen zich af: op welke wijze kan mediation verder worden geprofessionaliseerd en worden geïntegreerd in de ambtelijke organisatie?

https://www.rodi.nl/hoorn/327704/liberaal-hoorn-en-drp-willen-vertrouwen-in-overheid-herstellen

 

Artikel 36- vragen werken aan meer vertrouwen inwoners en ondernemers .pdf

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.