Bewoners Kaarder en Volder in Hoorn klagen over schade na werkzaamheden

Gepubliceerd op 28 februari 2023 om 19:11

De fracties van De Realistische Partij, Liberaal Hoorn en PvdA-Hoorn zijn afgelopen week, op uitnodiging van een aantal bewoners, aanwezig geweest in de straten Kaarder en Volder in Risdam-Zuid. Aanleiding van dit bezoek was een veelheid aan klachten over, onder andere, de kwaliteit van de nieuwe bestrating, de aansluiting van de nieuw aangelegde straat op de bestaande bestrating van de percelen en de aanzienlijke schade die, volgens bewoners, is ontstaan door de werkzaamheden.

 

Een veelheid aan bewoners heeft bij ons aangegeven met de gemeente Hoorn en de uitvoerende firma(s) gepoogd te hebben tot een oplossing te komen, maar zij krijgen vooralsnog nul op het rekest”, zeggen Menno Jas (DRP), Lisa Klinkenberg (PvdA-Hoorn) en Chris de Meij (Liberaal Hoorn).

De drie fracties stellen het college van b & w vragen over dit onderwerp en willen onder meer weten op welke manier bij de aanleg van de herinrichting van de genoemde straten rekening is  gehouden met de erfafscheiding en de privé-eigendommen van de bewoners. Om de opritten van de bewoners aan te laten sluiten op de opgehoogde openbare weg, zijn op privé-terreinen werkzaamheden verricht. Hebben de bewoners toestemming gegeven om op de erven / privé-terreinen werkzaamheden te verrichten? Is hier vooraf met de bewonersover gesproken en waar is dit vastgelegd? Ook vragen de fracties of het college bereid is om de bewoners financieel tegemoet te komen, wanneer zij hun erf op dezelfde hoogte willen brengen als de nieuw aangelegde openbare weg. Tijdens het bezoek aan de bewoners hebben de fracties vastgesteld dat de werkzaamheden hebben geleid tot aanpassingen en/of schade aan privé-eigendommen. De fracties zijn van mening dat de gemeente verplicht is om hiervoor een schadevergoeding te betalen.

 

Bewoners Kaarder en Volder in Hoorn klagen over schade na werkzaamheden | Al het nieuws uit Hoorn (rodi.nl)

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.