Politiecapaciteit Hoorn en regio staat onder druk

Gepubliceerd op 17 december 2021 om 18:00

Al onze inwoners hebben recht op bescherming en aandacht van de politie. Maar is dit nog wel te garanderen wanneer de capaciteit onder druk komt te staan? Liberaal Hoorn maakt zich hier zorgen om. Maatregelen zijn noodzakelijk om de veiligheid van onze inwoners te blijven waarborgen!

 

Politiecapaciteit staat onder druk

 

Hoorn, 17 december 2021

 

Geacht College,

Bijna dagelijks kunnen wij erover lezen. Liquidaties, aanslagen op mediagebouwen, bedreigingen, vergismoorden, martelcontainers en intimidatie van ondernemers. We zien dat de ondermijnende criminaliteit verhardt.

Deze ontwikkeling vindt plaats terwijl politieorganisaties zich geconfronteerd ziet met een grote uitstroom van personeel vanwege het bereiken van de van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook zien wij nog de naweeën van de vorming van de Nationale Politie. Het algemene beeld wat wij hebben is dat de politiecapaciteit in Hoorn afneemt, terwijl de operationele drukte juist toeneemt. Daardoor zijn er nauwelijks meer wijkagenten aanspreekbaar, kan er te weinig aan preventie gebeuren en blijven veelvoorkomende misdrijven als fietsendiefstal en vernielingen liggen. De aanwezigheid van politie wordt steeds vaker gemist en criminelen maken daar dankbaar gebruik van. De onderwereld vermengt zich daarnaast steeds meer met de bovenwereld. Dit heeft grote gevolgen voor ondernemers.

Tijdens de raadsvergadering van 14 december gaf de Burgemeester ook aan dat hij zich zorgen maakte over de daling van de politiecapaciteit in onze regio.

Als inwoners zien dat een aangifte doen minder effect heeft, gaan er minder mensen aangifte doen. We komen dan in een hele negatieve spiraal terecht van minder aangiften, minder aanhoudingen, minder politie. Onze fractie is bang dat de capaciteit in Hoorn en de regio nog verder wordt uitgehold.

Al onze inwoners hebben recht op bescherming en aandacht van de politie. Maar is dit nog wel te garanderen wanneer de capaciteit onder druk komt te staan? Liberaal Hoorn maakt zich hier zorgen om. We zien dat het aantal straatroven in vergelijking met andere gemeenten in Hoorn bijna 4 keer zoveel is. (bron: waarstaatjegemeente.nl). Ouderen durven daardoor niet meer over straat en ouders laten hun kinderen liever niet meer alleen ’s avonds over straat gaan.

Er zijn wat onze fractie betreft dan ook meer (jeugd)wijkagenten nodig. Zij werken in onze wijken en dorpen. Ze zijn goed op de hoogte van wat daar speelt en zijn zichtbaar aanwezig. Een wijkagent is voor iedereen aanspreekbaar, maar zeker ook benaderbaar. Liberaal Hoorn vindt het belangrijk dat  in alle wijken een steunpunt aanwezig is waar de wijkagent (eventueel samen met handhavers) een thuisbasis heeft, waar onze inwoners ook terecht kunnen en hem of haar kunnen aanspreken.

Liberaal Hoorn wil dan ook graag op korte termijn over dit onderwerp schriftelijk worden geïnformeerd zodat we hier op korte termijn met elkaar het gesprek over kunnen voeren. Vragen die bij onze fractie spelen zijn:

  1. Klopt het dat de formatie in Hoorn en de regio onder druk staat. Hoeveel formatie is er beschikbaar bij de politie in Hoorn en de regio en welke formatie is er nodig? Wat is er voor nodig om deze formatie op een aanvaardbaar peil te brengen?
  2. Welke wijksteunpunten zijn er op dit moment voor de wijkagenten en wat zijn de ervaringen?
  3. Worden er taken of werkzaamheden door capaciteitsgebrek door de politie nu niet of minder uitgevoerd en welke zijn dit?
  4. In het coalitieakkoord “omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie 2021- 2025 staat dat “om in vrijheid te kunnen leven, is veiligheid een belangrijke voorwaarden”. Voor het versterken van o.a. de politieorganisatie wordt € 1 miljard euro beschikbaar gesteld. Op welke wijze kan Hoorn en de regio een claim leggen op deze extra gelden? Op welke wijze (bijvoorbeeld een motie) kunnen wij de Burgemeester helpen om het verzoek om extra geld vanuit het Rijk en daarmee de vraag naar extra politie capaciteit in Hoorn en regio te ondersteunen?
  5. Welke preventieve dan wel repressieve maatregelen moeten er genomen worden om de toename van straatroven en ondermijning te voorkomen?

 

Wat Liberaal Hoorn betreft kan het niet zo zijn dat de veiligheid van onze burgers op het spel staat. Aangiftes en meldingen mogen niet blijven liggen. Maatregelen zijn noodzakelijk om de veiligheid van onze burgers te blijven waarborgen.  

 

Chris de Meij   

Liberaal Hoorn