Van luier tot autobumper

Gepubliceerd op 28 december 2021 om 11:00

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Art 36:  Van luier tot autobumper!

 

Hoorn, 28 december 2021

 

Geacht College,

Door moderne technieken is het nu beter mogelijk om bij de afvalverwerkingsfabrieken het afval te scheiden. Uit onderzoek blijkt dat er dan meer plastic, blik en pak wordt gescheiden en dat de kwaliteit van het materiaal beter is voor hergebruik. We zien dat de inwoners van Hoorn de afgelopen jaren ontzettend goed hebben meegedaan aan het scheiden van plastic, blik en pak maar de techniek staat niet stil. In tal van gemeenten wordt de stap gemaakt naar nascheiding en heeft men afscheid genomen van de plastic bak. Papier en groente-, fruit- en tuinafval blijft gescheiden opgehaald worden.

Onze fractie ziet echter steeds meer gemeenten bewoners faciliteren door het invoeren van luiercontainers. Inwoners van onze gemeente scheiden hun afval al heel goed. Dit kunnen zij nog verder verbeteren met het scheiden van luiers en incontinentiemateriaal. Zo kunnen we meer afval gebruiken als grondstof. Het scheiden van luiers en incontinentiemateriaal zorgt ervoor dat we minder restafval overhouden en meer afval als grondstof kunnen gebruiken. Thuis levert het ook voordelen op. Bijvoorbeeld geen stank meer in huis doordat je zelf bepaalt wanneer je een volle zak naar de container brengt. Daarnaast houden bewoners door het scheiden van luiers minder restafval over. De restafvalcontainer is daardoor veel minder zwaar.

Ouders kunnen de volle luierzak meenemen en weggooien in de luiercontainer bijvoorbeeld bij de opvang. Zo zijn jonge ouders ook gelijk heel makkelijk van hun volle luierzak af.

Voor het scheiden van luiers en incontinentiemateriaal gebruiken inwoners speciale zakken. Deze dienen dan op verschillende locaties gratis beschikbaar te worden gesteld. Bijvoorbeeld bij huisartspraktijken en apotheken. In de luierzakken mogen gebruikte luiers van baby’s en kinderen en gebruikt incontinentiemateriaal.

Volle luierzakken brengen inwoners naar een speciale container. Deze kunnen als aanvulling op verschillende plekken in de openbare ruimte en op de milieustraat worden geplaatst. Inwoners kunnen zelf bepalen zelf wanneer ze een volle luierzak naar de container brengen.

Wij zien dat afvalenergiecentrales plastic korrels kunnen maken van het plastic in de luiers en het incontinentiemateriaal. Van deze korrels kunnen producenten nieuwe plastic producten maken. Bijvoorbeeld autobumpers en plastic straatmeubels. Er kan zelfs zo blijkt energie gewonnen worden uit urine en ontlasting die vrijkomen. Een win-win situatie dus! Zo gebruiken we meer afval als grondstof. En wordt de hoeveelheid restafval nog minder.

 

Wij hebben dan ook de volgende vragen aan het college:

  • Klopt het dat diverse gemeenten overstappen van voorscheiding naar na scheiding en is het juist dat deze werkwijze meer grondstoffen op brengt dat voorscheiding?
  • Als er meer grondstoffen uit afval geproduceerd kunnen worden, worden onze bewoners dan ook beloond met lagere tarieven voor het afval?
  • Bent u bereid zoals ook in andere gemeenten wordt toegepast luiercontainers in 2022 te gaan plaatsen en zo ja op welke termijn?

 

Namens,

Alex van der Kleij

Liberaal Hoorn