De verplichting tot het huisvesten van asielzoekers moet van tafel!

Gepubliceerd op 18 februari 2022 om 21:00

Het vertrouwen van Nederlanders in de politiek is het afgelopen jaar flink gedaald. Een grote meerderheid van de inwoners van Hoorn heeft weinig of heel weinig vertrouwen in de landelijke politiek. Oorzaken hiervoor zijn het niet hebben van actieve herinneringen, de toeslagen affaire en het ontbreken van duidelijk beleid op thema’s die u belangrijk vindt, zoals het falend immigratie- en asielbeleid en het alsmaar oplopen van de wachttijden op de woningmarkt. Het grote aantal asielzoekers/statushouders dat namelijk een huis zoekt neemt alsmaar toe terwijl de (reguliere) woningmarkt overbelast is en woningzoekenden doorgaans jaren moeten wachten op een geschikte sociale huurwoning. Het afgelopen jaar moesten gemeenten in totaal 24.500 vergunninghouders huisvesten. Niet alleen in Nederland maar ook in onze stad hebben we, als het aan Liberaal Hoorn ligt, de grens bereikt voor het kunnen opvangen van asielzoekers/statushouders. Wat onze partij betreft gaat de verplichting tot het huisvesten van statushouders zo snel mogelijk van tafel.