Inwoners durven hun mening niet meer te geven!

Gepubliceerd op 23 februari 2022 om 20:00

Van april tot en met juli 2021 organiseerde de gemeente Hoorn stadsgesprekken over inclusie en het koloniale- en slavernijverleden. Dit resulteerde in een luisterseizoen, met 15 afleveringen op basis van straatgesprekken, talkshowgesprekken en vlogs van inwoners. Deze gesprekken zijn door een extern bureau uitgevoerd “Twijnstra en Gudde”.

 

Op 22 december 2021 is er echter ook nog een podcast gehouden door de VPRO met als titel “Coen en de kloof” (op npo1).  Hierin werden deelnemers geïnterviewd over wat ze vonden van deze stadsgesprekken. Uit deze podcast blijkt het volgende:

-             Veel inwoners van Hoorn durfden niet mee te doen aan de stadsgesprekken;

-             Of de stadsgesprekken door konden gaan was nog maar de vraag;

-             De mensen die juist de protesten hadden georganiseerd hebben niet meegedaan aan deze stadsgesprekken;

-             Geïnterviewden gaven aan dat het feitelijk geen gesprekken waren. Het waren geen ronde tafel gesprekken met een beperkt groepje om met elkaar van gedachte te wisselen. Te veel ruimte voor meningen en te weinig voor het echter gesprek;

 

Het feit dat onze inwoners niet meer voor hun mening durven uit te komen vinden wij  als Liberaal Hoorn een zorgelijke ontwikkeling. Hoe kan het dat er geen veilige omgeving is gecreëerd om deze stadsgesprekken te voeren? Wat is er aan de hand in onze stad dat onze inwoners zicht niet mee vrij voelen om te zeggen wat ze vinden?

 

Nederland is een uniek land waarin we gesprekken over inclusie en het koloniale- en slavernijverleden in vrijheid en alle veiligheid moeten kunnen voeren.  In het Nederland van nu hebben we allemaal het recht om gelijk behandeld te worden, ongeacht onze etnische achtergrond, nationaliteit, sociale klasse, godsdienst, opvattingen, sekse, taal, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leeftijd, gezondheid of wat dan ook. In heel veel landen is deze vrijheid ver te zoeken. De vrijheid en de veiligheid om je mening te mogen geven moet  met hand en tand verdedigd worden.

 

Lees het artikel voor onze vragen. En verwijzing naar het artikel

Inwoners Durven Hun Mening Niet Meer Te Geven
PDF – 66,9 KB 203 downloads