Partijen met andere opvattingen worden buiten spel gezet. De vrijheid van meningsuiting staat onder druk!

Gepubliceerd op 29 april 2022 om 12:00

Het is in onze stad nog niet eerder voorgekomen dat de grootste fractie in Hoorn wordt uitgesloten van deelname aan de vorming van een nieuwe coalitie. Kiezers die wij spreken begrijpen hier echt helemaal niets van. Ze zijn verontwaardigd aangezien het geheel ontbreekt aan enige motivering waarom de grootste politieke partij in Hoorn (fractie Tonnaer) en de grootste nieuwkomer (Liberaal Hoorn) zijn uitgesloten van deelname aan de coalitie. Het vertrouwen in de politiek is de afgelopen periode sterk gedaald. Door het uitsluiten van deze partijen wordt het vertrouwen in de politiek nog meer geschaad, aangezien er geen recht gedaan wordt aan de verkiezingsuitslag die door de bewoners is bepaald.

 

Om een coalitie te vormen, is door de burgemeester Jan Nieuwenburg een onafhankelijke informateur, Rob van Doorn (GroenLinks) aangesteld. Deze ‘onafhankelijke’ informateur was wethouder in Haarlem en collega van Jan Nieuwenburg die in dezelfde periode in Haarlem ook wethouder was namens de PvdA.  De onafhankelijke informateur heeft gesprekken gevoerd met alle politieke partijen en vervolgens een verslag uitgebracht (zie bijlage). Hierin schrijft hij onder andere: “men bejegent elkaar met stevige bewoordingen, voert soms hard oppositie en heeft vaker het gevoel dat het vertrouwen wordt aangetast, soms zelfs vanuit de coalitie. Dit ondermijnt de samenhang in de coalitie en daarmee de continuïteit van in meerderheid gedragen beleid.”

 

Wat betekent dit feitelijk? Hiermee zegt de onafhankelijke informateur dat als je een andere mening hebt, je niet mee doet. Hier is Liberaal Hoorn ontzettend van geschrokken, aangezien dit haaks staat op onze democratische verworvenheden. In een democratie moet juist ruimte zijn voor verschillende meningen en moet je deze mening ook kunnen uiten. Dit is ook een manier om te participeren in een democratie. Het geeft je namelijk de mogelijkheid om aandacht te vragen voor een bepaald onderwerp, om onvrede te uiten over beleid of om de overheid op te roepen om iets te veranderen.

 

Liberaal Hoorn zal altijd opvattingen vanuit de samenleving die mogelijk tegen de gevestigde orde in gaan blijven verkondigen. Wij zullen uw stem in de Raad altijd laten horen ook al wordt dit gezien als ondermijning!

Verslag Informateur 22 April 2022 Definitief
PDF – 205,9 KB 204 downloads