Ombudspolitiek: doe met ons mee!

Gepubliceerd op 2 juni 2022 om 12:00

Beste inwoners van Hoorn, Liberaal Hoorn heeft twee zetels behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen. Een fraai resultaat! In slechts drie maanden tijd zoveel kiezers overtuigen om op ons te stemmen: daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Minder blij zijn we met het lage opkomstpercentage.

Uit de lage opkomst, 46,5 % van de kiesgerechtigden, is niets anders af te leiden dan dat er nog veel te doen is. Kiezers voelen zich niet gehoord. Kiezers worden niet vooraf betrokken bij de beslissingen, maar vaak achteraf. Het gat tussen de burgers en de bestuurders is veel te groot. Liberaal Hoorn wil juist graag samen met jou deze kloof dichten.

Wij willen het vertrouwen met onze kiezers, onze inwoners versterken. Wij willen af van geheimzinnig doen en achterkamertjes. Juist die cultuur moet worden aangepakt: het is tijd voor verandering.

Bewoners die vragen hebben bij ontwikkelingen in hun woonwijk worden niet serieus genomen. Ze worden betrokken (te vaak achteraf) maar met de gemaakte opmerkingen gebeurt er niets. Voorbeelden:

  • Calamiteiten route Rozenbuurt pal langs de Hervormde kerk in Zwaag
  • Bewoners rondom de ontwikkelingen voormalige blauwe Steen
  • Bewoners “Stationsweg” en de bouw van een hotel pal naast het bestaande gebouw  over de weg!
  • Bewoners “Nieuwe Steen” en de realisatie van een IKEC/550 woningen

Daar moet echt verandering in komen. We moeten naar een nieuwe werkwijze: de Ombudspolitiek. Deze vorm van politiek houdt in dat er bottom-up politiek bedreven wordt:  de bevolking moet ervaren dat er met hen rekening wordt gehouden. Politiek waarbij de belangen van de bevolking leidend zijn. Van buiten naar binnen in plaats van binnen naar buiten. Nog meer gaan halen in plaats van te brengen. In onze ogen heeft dit nu te vaak als gevolg dat nieuw beleid zonder inspraak (draagvlak) erdoorheen wordt gedrukt. Het draait bij Ombudspolitiek om oplossingsgericht denken en handelen.

Met de huidige werkwijze waarbij onze inwoners niet serieus worden genomen is het ook geen wonder dat de opkomst van de verkiezingen zo laag is. Voelt u zich nog gehoord en serieus genomen? Ook de landelijke politiek draagt hier niet aan bij.

Wij roepen je dan ook op om samen een front te vormen tegen deze gang van zaken. Wat wil jij en hoe kunnen wij dat voor elkaar krijgen? Alleen samen kunnen we dat doen.

Op 10 juni 2022 wordt het coalitieakkoord bekend gemaakt. Op 16 juni aanstaande wordt daarover gesproken in de gemeenteraad van Hoorn. Wij zouden dan ook graag voor 13 juni van jou willen weten wat je van dit coalitieprogramma vindt zodat wij jouw opmerkingen kunnen gebruiken op 16 juni. Wanneer wij dit coalitieprogramma hebben zullen we deze ook nog naar jullie toesturen.

Mocht je liever hierover in gesprek gaan met ons, dan kan dat uiteraard ook. Op maandagavond 13 juni, om 20:00- 21:30 uur organiseren wij op het stadhuis een bijeenkomst waarbij we graag horen wat jullie van dit coalitieakkoord vinden. Jullie zijn van harte welkom. We horen graag of je hierbij aanwezig wilt zijn.  

 

Doe met ons mee: want samen kunnen we veranderingen realiseren. Het is tijd voor verandering!

 

Met vriendelijke groet,

Chris de Meij, Fractievoorzitter,  E-mail : cdmeij@raad-hoorn.nl

Debbie Katers-van Vliet , Raadslid, E-mail : dkaters@raad-hoorn.nl