Stop toestroom asielzoekers!

Gepubliceerd op 25 juli 2022 om 16:00

Dagelijks zien we de beelden voorbij komen hoe pijnlijk zichtbaar de situatie in opvangcentrum Ter Apel onhoudbaar is geworden. Onze fractie maakt  zich grote zorgen over wat de komende tijd staat te gebeuren. We zien dat gemeenten elke keer weer worden geconfronteerd met het oplossen van de problemen die het Rijk veroorzaakt. Wat Liberaal Hoorn betreft is het van belang dat we als regio een noodsignaal afgeven dat het gewoon niet meer lukt om alsmaar asielzoekers op te vangen.

 

VVD Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) wil nu zelfs, om de asielopvang vlot te trekken, gemeenten gaan verplichten meer asielzoekers op te vangen. Het verplichten voor het opvangen van asielzoekers lost echter het probleem niet op. Zolang het beleid niet verandert, is het probleem niet op te lossen.  Nederland kan de jaarlijkse stroom van  honderdduizend vluchtelingen uit landen als Syrië, Irak of Afghanistan niet aan. We zullen als Nederland meer moeten gaan kijken naar de opvang in de eigen regio. Ook uitgeprocedeerde asielzoekers dienen zo snel mogelijk terug gestuurd te worden.  Op deze wijze kunnen we echte vluchtelingen opvangen zoals de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.

 

Het Rijk moet stoppen met roofbouw op gemeenten. Er zijn grenzen aan de opvang, zeker nu we ons moeten realiseren, dat er ook nog een opdracht ligt om te voorzien in de woningbehoeften van onze inwoners. Het kabinet werkt aan een wettelijke taak voor gemeenten om opvanglocaties voor asielzoekers te leveren. Uiterlijk begin volgend jaar moet deze wet van kracht worden die gemeenten verplicht asielzoekers op te vangen. Een en ander komt er dan op neer dat de opvang van kansrijke asielzoekers een wettelijke taak van gemeenten gaat worden, betaald door het Rijk, waarbij gemeenten naar rato van inwoneraantal een permanente (‘ijzeren’) opvang creëren en in stand moeten houden, met daarnaast een snel op te tuigen buffercapaciteit in tijden van snel oplopende aantallen.

 

Liberaal Hoorn is tegen deze wetswijziging. Het is tijd dat wij als gemeenten het signaal gaan geven dat er echt een stop moet komen voor het kunnen opvangen van asielzoekers. De huisvesting om al deze mensen op te vangen is er niet sterker de overheid slaagt er nu al niet in om voor onze inwoners te voldoen aan de grondwettelijke verplichting om te zorgen voor voldoende woningen. En dan komt dit wetvoorstel en verplichting er ook nog eens bovenop. Wat onze fracties betreft mag en kan deze nieuwe wet niet te koste gaan van die grondwettelijke taak wat zegt dat onze inwoners het recht hebben dat de gemeente zorgt voor voldoende huisvesting.

 

Wij  vragen het college dan ook om samen met de Westfriese gemeenten op te trekken om een stevig signaal af te geven richting de VVD Staatssecretaris en de Veiligheidsregio. Wij kunnen de stroom van vluchtelingen in onze regio , gelet op de grondwettelijke taak, niet realiseren. De grondwet mag niet opzij worden gezet. Het kabinet kan en mag dan ook gemeenten niet verplichten tot het opvangen van asielzoekers.

Wij maken ons, samen met vele inwoners van Hoorn, zorgen over de toekomst van ons land. De grote instroom en de opvang heeft namelijk grote impact op onze samenleving. In Hoorn maar ook in onze  regio is de wachtlijst voor een sociale huurwoning opgelopen tot 9-10 jaar. Telkens roepen politieke partijen dat er meer woningen gerealiseerd moeten worden maar op het zelfde moment komen er steeds meer asielzoekers onze kant op die veelal uiteindelijk ook gehuisvest moeten worden.

Dit raakt wat onze fracties betreft dan ook de kern van deze asielcrisis, de instroom is te hoog en het aanbod van woningen veel te laag. We kunnen niet eens onze eigen inwoners een woning aanbieden laat staan de vele asielzoekers die naar ons land komen. Daarom, het is tijd voor verandering!

 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/306605/west-friesland-kan-de-toestroom-van-asielzoekers-niet-meer-aan

Art 36 Brandbrief Opvang Asielzoekers Def
PDF – 95,9 KB 202 downloads