Hoe effectief is onze leegstandsaanpak?

Gepubliceerd op 8 augustus 2022 om 12:00

Onze binnenstad heeft al jaren te maken met toenemende structurele leegstand van winkelruimte. Om deze leegstand aan te pakken wordt er al jaren gepraat. Bezoekers van de stad tellen nu letterlijk het aantal leegstaande panden waarop met grote letters te huur of te koop op staat. En juist deze leegstaande winkels staan in onze beleving in groot contrast met de grote vraag naar woningen.

 

Liberaal Hoorn ziet dan ook kansen in het omzetten van winkels naar woningen. Voor het omzetten is jaarlijks € 75.000 vanuit de gemeente beschikbaar gesteld. De Provincie heeft hiervoor in 2021 een traject opgezet wat bestaat uit vier fasen: inventarisatie, selectie, planvorming en uitvoering van transformatieprojecten (het feitelijke omzetten van winkel naar woning). Ook het Rijk heeft voor het revitaliseren van de binnensteden honderd miljoen euro beschikbaar gesteld om de winkelleegstand en de verloedering in de winkelcentra en binnensteden terug te dringen. Voor dit jaar is er € 22 miljoen beschikbaar en de aanvraag hiervoor liep tot mei dit jaar.

 

Liberaal Hoorn wil daarom van het college weten welk deel van deze Rijksgelden nu is binnengehaald!

 

We zien dat het toekomstperspectief voor de detailhandel al jaren onder druk staat. Online bestedingen nemen steeds meer toe, versterkt door de coronasituatie. Uit de Retail Risk Index (Locatus) blijkt dat het risico op leegstand toeneemt in grotere centra in Noord-Holland. Inmiddels heeft 30% van de panden in de grote centrumgebieden volgens het rapport het label gekregen “ hoog tot zeer hoog risico op leegstand. “

 

Liberaal Hoorn wil zo snel mogelijk dit onderwerp na de zomer bespreken met de Raad.

Wonen Voor Winkels Onderzoek Transformatie In Noord Holland
PDF – 1,2 MB 178 downloads
Art 36 Hoe Effectief Is De Hoornse Leegstandsaanpak
PDF – 77,2 KB 175 downloads