Bewoners willen vleermuizenpark behouden

Gepubliceerd op 30 augustus 2022 om 20:52

Hoogbouw in Hoorn; het blijft een onderwerp dat veel discussie oplevert. Fractie Liberaal Hoorn is geen voorstander van grote flats die dicht op de bestaande woonwijken worden gerealiseerd. Volgens Liberaal Hoorn maken bewoners van de Kometenstraat in Hoorn zich zorgen om de geplande hoogbouw pal naast hun woningen. “Daarbij moeten de bewoners ook vrezen dat het park - waarin zich door de Wet Natuurbescherming beschermde diersoorten, zoals vleermuizen, bevinden - direct grenzend aan de wijk moet verdwijnen”, zegt Debbie Katers namens Liberaal Hoorn. “Het is belangrijk dat hier een natuurwaardeonderzoek wordt gehouden ten behoeve van een bij de provincie aan te vragen omgevingsvergunning. De gemeente kan die stap niet passeren: een kapvergunning voor het verwijderen van bomen in het park is daarbij onvoldoende.”

Liberaal Hoorn wil dat deze groenstrook, gelet op het belang van de biodiversiteit, behouden blijft en dat de geplande (hoog)bouw pas gaat plaatsvinden gefaseerd, gezien vanuit de Kometenstraat, achter deze groenstrook. “De bewoners zijn sinds de start van de participatie bijeenkomsten (2016) actief betrokken. Tijdens de bijeenkomst in 2018 werden de zorgen van de bewoners over eventuele hoogbouw rondom de Kometenstraat helemaal weggenomen, want het hele project Pelmolenpad-Prismalocatie zou bestaan uit ‘intensieve laagbouw’. De bewoners hadden er vertrouwen in dat het vleermuizenpark behouden zou blijven. Vervolgens bleef het lange tijd stil. In januari 2021 werd er online een presentatie gehouden van het eerste plan betreffende de invulling van Pelmolenpad-Prismalocatie. De bewoners waren ontdaan en vol ongeloof. In dit plan werd precies het tegenovergestelde gepresenteerd van wat zij gedurende het participatieproces zo duidelijk hadden meegegeven en eerder aan hen was voorgehouden. Ook het hele vleermuizenpark was van de kaart geveegd. De intensieve laagbouw was ontpopt tot een woontoren van acht woonlagen, recht voor de woningen aan de Kometenstraat. Natuurlijk betekent een participatieproces niet dat aan alle wensen van alle bewoners voldaan kan worden, maar dat dergelijke trajecten dienen om alle wensen en zorgen van belanghebbenden op tafel te krijgen. Liberaal Hoorn vindt het echter een kwalijke zaak dat het erop lijkt dat de gemeente het ene participatietraject heeft stopgezet en een ander bouwproject heeft opgestart zonder de bewoners hiervan in kennis te stellen. Deze werkwijze versterkt de onvrede bij veel van onze inwoners. Onze bewoners zijn boos en verontwaardigd en verliezen het vertrouwen in de overheid.” Liberaal Hoorn stelt het college vragen over dit onderwerp. Onze fractie wil onder andere weten of het college ook vindt dat het vleermuizenpark behouden moet blijven en of de gemeente bij de provincie een omgevingsvergunning heeft aangevraagd en het daarvoor benodigde natuurwaardeonderzoek heeft laten uitvoeren.

 

art 36 behoud vleermuizenpark Kometenstraat.docx

 

https://www.rodi.nl/hoorn/308552/bewoners-kometenstraat-in-hoorn-willen-vleermuizenpark-behouden