Bouw je voor ouderen, bouw je voor iedereen!

Gepubliceerd op 15 september 2022 om 07:00

Liberaal Hoorn wil 80 seniorenwoningen op de locatie van de oude hockeyvelden!

Onze fractie heeft kort geleden met het bestuur gesproken van de Ouderenraad. Uit dit gesprek bleek dat er in de plannen van de gemeente te weinig woningen gebouwd worden waar ouderen behoefte aan hebben. De praktijk wijst uit dat de geplande nieuwbouw nauwelijks aansluit bij de behoeften van de steeds groter wordende groep ouderen. Wat Liberaal Hoorn betreft dienen er juist meer woonvormen te komen voor onze ouderen en zal de woonbehoefte van ouderen met een koopwoning nadrukkelijk betrokken moeten worden bij de woonvisie en prestatieafspraken met Intermaris inzake levensloopbestendige woningen. Bouwen voor ouderen is namelijk goed voor de hele woningmarkt omdat je dan veel meer doorstroming krijgt en juist dát helpt andere woningzoekenden bij het vinden van een eerste of volgende woning.

In dit kader pleit Liberaal Hoorn ervoor om bij de huidige verdeling van de te bouwen woningen te benoemen welk specifiek percentage hiervan geschikt moet zijn voor ouderen. Wij zien dan ook kansen om op de locatie van de voormalige hockeyvelden 80 seniorenwoningen te realiseren alwaar de zorg een onderdeel vormt van het bouwen en het samenwonen. De wijk “Nieuwe Steen”  zal namelijk als alle plannen doorgaan in woning aantal gaan verdubbelen. Het voordeel wat onze fractie ziet bij de realisatie van meer seniorenwoningen op de locatie van de oude hockeyvelden is dat daarmee de parkeerdruk en het aantal vervoersbewegingen in deze wijk niet drastisch zal toenemen.

Wij hebben hierover vragen gesteld aan het college (zie art 36 vragen).

art 36 bouw je voor ouderen, bouw je voor iedereen.docx