Historische schepen moeten veilig zijn!

Gepubliceerd op 18 september 2022 om 08:00

Liberaal Hoorn heeft vernomen dat de gemeente Harlingen samen met de gemeente Enkhuizen gaat onderzoeken of historische zeilschepen zonder geldige papieren geweigerd kunnen worden uit hun havens. Daarmee wordt direct gereageerd op het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar historische zeilschepen. Dat werd ingesteld na een dodelijk ongeluk op de Waddenzee eind augustus.

Bij dat ongeluk op een zeilschip kwam tijdens een schoolreisje een twaalfjarig meisje uit Den Haag om het leven na het afbreken van een giek. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) concludeerde vorige week dat houtrot de giek had aangetast. De ILT besloot 250 historische schepen, ook wel de bruine vloot genoemd, te controleren. Bij die controle bleken 39 zeilboten geen geldige papieren te hebben. Deze schepen mogen van de inspectie niet meer varen. Ook in onze stad ligt een deel van de bruine vloot. Onze fractie begrijpt de actie van de gemeenten Harlingen en Enkhuizen goed dat zij schepen zonder geldige papieren willen weren en die vloot ‘toekomstbestendig’ willen maken. We vinden het een prachtige sector, maar die moet wel veilig zijn. Dat is kennelijk nu onvoldoende, want niet elk schip heeft een certificaat. Wij hebben begrepen dat schepen van de bruine vloot diverse certificaten krijgen, die voor bepaalde tijd geldig zijn. Het certificaat voor de tuigage, waar onder meer de mast, giek en touwen onder vallen, is 2,5 jaar geldig. Het hoofdcertificaat geldt 5 jaar.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

- Doet de gemeente Hoorn mee met het onderzoek of de historische schepen voldoen aan de gestelde eisen?

- Kan onderzocht worden of het hebben van een certificaat gekoppeld kan worden aan een ligplaats en op welke wijze moeten we dit borgen in de havenverordening?

- Zijn er in onze haven schepen die een vaarverbod hebben gekregen? Zo ja, hoeveel schepen zijn dit?

- Er is in 2015 een Havenatlas vastgesteld. Worden de afspraken die hierin zijn opgenomen nagekomen en is het van belang deze Havenatlas te actualiseren?

https://www.rodi.nl/hoorn/310859/liberaal-hoorn-historische-schepen-weren-zonder-geldige-papieren-