Veiligere oversteekplaatsen voor fietser en voetganger

Gepubliceerd op 2 oktober 2022 om 09:30

Jaarlijks lopen diverse voetgangers en fietsers in onze stad ernstig letsel op of erger wanneer ze op een oversteekplaats worden aangereden”, zegt Chris de Meij van Liberaal Hoorn. “Helaas zijn kwetsbare personen, zoals kinderen en ouderen, vaak betrokken bij ongevallen op of nabij oversteekplaatsen. Voetgangers hebben veelal voorrang, maar zijn afhankelijk van de oplettendheid van automobilisten. Veel voetgangers en fietsers ervaren een onveilig gevoel bij het oversteken.

Het is volgens Liberaal Hoorn en DRP van groot belang dat oversteken veiliger wordt en daarmee het aantal verkeersslachtoffers teruggedrongen wordt. “Wij willen dat er nog dit jaar op een aantal versteekplaatsen in Hoorn extra veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Er is de afgelopen jaren veel gesproken over de veiligheid van onze zebrapaden, maar ze zijn er niet veiliger op geworden. Wanneer je de afgelopen twee jaar kijkt naar het aantal ongelukken met fietsers en/of voetgangers komen een aantal verkeersplekken veelvuldig terug. Dit zijn onder andere de Maasweg, IJsselweg en rondom het station Kersenboogerd. Deze ongelukken gebeuren veelal in de donkere maanden.

Beide fracties willen dat er nog dit jaar extra geld komt om maatregelen te nemen. Er zijn namelijk tal van innovatieve manieren om de verkeersveiligheid van onze weggebruiker te verbeteren. Denk aan kattenoogjes of knipperende borden die de automobilist attenderen op overstekende fietsers/voetgangers. Dergelijke maatregelen verhogen de zichtbaarheid van overstekende voetgangers en fietsers. Wanneer een voetganger of fietser de oversteek benadert, beginnen de LED’s in het wegdek opvallend te knipperen. Hierdoor worden automobilisten vanaf grote afstand gewaarschuwd. Vooral bij duisternis en bij regenachtig weer verhogen dergelijke LED’s in het wegdek de zichtbaarheid van een zebrapad of (brom)fietsoversteekplaats aanzienlijk. Wij willen dan ook dat er nog dit jaar twintigduizend euro wordt ingezet om de verkeersveiligheid op bepaalde plekken te vergroten. Ook moet er meerjarig meer geld (vijftigduizend euro) geïnvesteerd worden in de verkeersveiligheid om de stad ‘toekomstproef’ te maken, mede ook gelet op de steeds grotere groep ouderen in onze samenleving.

https://www.rodi.nl/hoorn/312296/liberaal-hoorn-en-drp-veiligere-oversteekplaatsen-voor-fietser-

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.