Eerst wegen en tunnels dan pas extra woningen!

Gepubliceerd op 16 oktober 2022 om 21:50

De gemeente Hoorn werkt samen met partners NS Stations, ProRail en de Provincie Noord-Holland aan de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. Woensdag 5 oktober hebben wij in dit kader een presentatie gekregen over de ontvlechting van het Keern. De gemeente heeft de ambitie om ‘meer stad’ te worden en dus wordt er ook de hoogte in gebouwd. In deze presentatie werd duidelijk dat het college ruim 6000 woningen wil gaan realiseren in Hoorn, ook rondom de binnenstad (Pelmolenpad, Stationsgebied en Buitenstadhoorn).

“Duidelijk werd tijdens de presentatie dat om het verkeer in goede banen te leiden er in dit gebied een aantal tunnels dienen te worden gerealiseerd. Een voor de fietsers onder de provinciale weg en een voor het autoverkeer onder het spoor door. In totaal zijn er door Goudappel en Sweco achttien varianten onderzocht waarvan er twee zijn overgebleven met de uitkomst dat een tunnel de beste oplossing is. Met het realiseren van deze tunnels gaat een lang gekoesterde wens van onze fractie in vervulling aangezien de verkeersveiligheid van vele fietsers, voetgangers en automobilisten hierdoor enorm zal verbeteren. Maar hoe realiseer je nu twee tunnels in een tijd dat de financiële positie van de gemeente onder grote druk staat? In 2012 werd al gemeld dat één tunnel zo’n 49 miljoen euro ging kosten, maar hoeveel het project op dit moment zou gaan kosten met nu twee tunnels is nog niet duidelijk. Rekening houdend met de inflatie en dat we nu tien jaar verder zijn, zal één tunnel vele malen duurder zijn. Laat staan dat we er twee nodig hebben, gelet op de uitkomst van het onderzoek. Een ding is wel duidelijk: het zal niet minder zijn. In financiële zin is de Poort van Hoorn waarschijnlijk de grootste investering die de gemeente Hoorn ooit heeft gedaan in de bestaande stad. De tunnels zijn daarbij niet het enige planonderdeel, maar vormen wel de spil van het plan. Zonder deze tunnels zijn een aantal andere planonderdelen niet mogelijk of zinloos (woningbouw). Wij vinden het dan ook essentieel dat, voordat we in dit gebied extra woningen gaan toevoegen, wij eerst zorgen dat de wegen en tunnels zijn aangepast/gerealiseerd. Onze zorgen spitsen zich dan ook toe op de gekozen volgorde en of er voldoende financiële middelen zijn om de bereikbaarheid van onze stad te garanderen. Als we namelijk veel woningen gaan realiseren rondom de binnenstad - rekening houdend met de komst van het stadsstrand - zal dit zonder verkeersaanpassingen en zonder realisatie van de noodzakelijke tunnels tot onverantwoorde verkeerssituaties leiden.” Liberaal Hoorn stelt het college vragen over dit onderwerp en wil onder meer weten of het college ook vindt dat eerst de infrastructuur in dit gebied aangepast moet zijn voordat de woningen gebouwd kunnen worden. Ook vraagt Liberaal Hoorn of er al geld is gereserveerd voor de realisatie van de tunnels.

https://www.rodi.nl/hoorn/313897/liberaal-hoorn-over-poort-van-hoorn-eerst-wegen-en-tunnels-dan-

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.