Hoe zit met de voormalige vuilstortplaats in het Julianapark?

Gepubliceerd op 28 maart 2023 om 23:32

Hoe zit met de voormalige vuilstortplaats in het Julianapark, destijds ‘de Bult’ genoemd”, Zijn, gelet op de kennis die we nu hebben, de lucht, het water en de grond veilig voor onze bewoners? Zeker als we lezen welke giftige stoffen er nu ontdekt zijn in Westwoud, vragen wij ons af hoe het zit met het vuil in het Julianapark.

In 2009 moest de oude vuilnisbelt in het Julianapark nog worden opgehoogd. Dit moest destijds op last van de Milieudienst Westfriesland. De laag grond die deze heuvel bedekt, was geslonken en moest toen weer worden aangevuld. Dat gebeurde destijds natuurlijk niet voor niets. Tot de oprichting van het CAW (Centraal Afvalverwerkingsbedrijf Westfriesland) had elke gemeente zijn eigen vuilnisbelt. De gemeente Hoorn had er een op de Nieuwe Wal waar nu de grote heuvel ligt in het Julianapark. Toen die belt niet meer gebruikt werd, is er een laag grond over aangebracht als afdekking. Die zogenaamde leeflaag is in de loop van de jaren geslonken.

Bij het opruimen van deze afvalberg, zo hebben wij begrepen, is het afval opnieuw gebruikt als fundering voor de nabijgelegen woonwijk Venenlaankwartier (Willemsweg tot aan de Venenlaan). Hierover zijn diverse verhalen bekend, zoals over de ongeschiktheid van de tuinen voor het verbouwen van groenten. Het werd afgeraden om groenten uit eigen tuin te eten, of zelfs met blote handen te graven. Met de kennis van nu roept de wijze waarop wij zijn omgegaan met het saneren van onze eigen vuilstortlocatie vragen op.”

Liberaal Hoorn wil van het college weten op welke manier destijds de voormalige vuilnisbelt in het Julianapark is gesaneerd. Ook vraagt de fractie zich af of de eigenaren van de nieuwbouw aan het ABC terrein/Karperkuil een schoon grondverklaring ontvangen hebben. Is bekend welke stoffen in de grond en directe leefomgeving voorkomen en wat dit betekent voor de gezondheid van mens en dier, met name rondom de oude vuilstortplaats? En welke stoffen waren aanwezig die het noodzakelijke maakten dat er in 2009 extra grond gestort moest worden? Liberaal Hoorn wil ook weten of er na 2009 in Hoorn een onafhankelijk onderzoek geweest is rondom de oude vuilstortplaats en zo ja, wat de resultaten daarvan waren.

Liberaal Hoorn stelt vragen over voormalige vuilstortplaats Julianapark | Al het nieuws uit Hoorn (rodi.nl)

 

 

 

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.