Fietscrossbaan moet terug in Hoorn!

Gepubliceerd op 28 maart 2023 om 23:40

Bijna tien jaar geleden werd woensdag 10 juli 2013 de tijdelijke fietscrossbaan in Bangert en Oosterpolder in Zwaag geopend. Deze baan lag aan de westzijde van de Strip ter hoogte van de Hoge Weere. Het ging hierbij om een tijdelijke baan die er kon blijven zolang er geen woningen werden gebouwd. Professionele BMX’ers gaven er workshops en clinics. Daarnaast onderhielden de jongeren de baan zelf. Woningbouw heeft echter eind 2017 een einde gemaakt aan deze fietscrossbaan,

Tot op heden is deze succesvolle fietscrossbaan niet terug gekomen. In reactie op de eerder hierover gestelde vragen gaf het college destijds als reactie dat inderdaad was vastgesteld dat deze ‘tijdelijke fietscrossbaan’ goed was gebruikt. Sterker, het college deelde begin 2018 onze mening dat er een vervangende fietscrossbaan moet komen. De locatie zou dan samen met de bewoners van de Bangert tot stand komen. Pas op 21 december 2021 is het proces voor de ontwikkeling van een nieuw skatepark formeel gestart met een werkgroep. Om te beginnen zijn de wensen van de gebruikers en een programma van eisen in beeld gebracht. Op basis daarvan is een eerste analyse gemaakt van mogelijke locaties in de gemeente.”

Onze fractie is van mening dat een dergelijke fietscrossbaan een verrijking is voor de stad. Ten eerste biedt de baan een sportieve en uitdagende activiteit voor de jeugd en volwassenen in de stad. Het is een gezonde manier om actief bezig te zijn en kan bijdragen aan de ontwikkeling van fietsvaardigheden en zelfvertrouwen. Ten tweede kan de fietscrossbaan bijdragen aan de sociale cohesie in de stad.

Arnica Gortzak (PvdA), Simon Broersma (Fractie Tonnaer) en Chris de Meij (Liberaal Hoorn) hebben de volgende vragen voor het college:

  1. Waarom is het tot op heden niet gelukt om tot realisatie van een fietscrossbaan over te gaan?
  2. Heeft u de realisatie van een fietscrossbaan opgenomen in de begroting?
  3. Wij willen graag een overzicht ontvangen van alle onderzochte locaties en de hierbij behorende adviezen.
  4. Op 31 maart 2022 heeft de gemeente een overleg gehad met Samcity over de realisatie van een tijdelijke BMX-baan voor de periode dat er nog geen definitieve invulling voor het perceel is bepaald. Is een definitieve fietscrossbaan op deze locatie alsnog mogelijk of is dit in combinatie met de noodzakelijke elektriciteitsvoorziening niet mogelijk?
  5. De voormalige fietscrossbaan bij de Strip was gerealiseerd geheel uit aarde met hellingen en bochten. Wat zijn de verwachte kosten als een dergelijke vergelijkbare baan zou worden teruggeplaatst?

PvdA, Fractie Tonnaer en Liberaal Hoorn stellen vragen over aanleg fietscrossbaan | Al het nieuws uit Hoorn (rodi.nl)

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.