Realisatie skatebaan in Julianapark is tegen gemaakte afspraken!

Gepubliceerd op 16 april 2023 om 23:03

Tijdens de commissievergadering zijn er mede namens de fracties van Liberaal Hoorn en De Realistische Partij (DRP) vragen gesteld over de gang van zaken rondom de skatebaan in het Julianpark. “Eerder heeft het college ons een brief gezonden waarin de gemeente de nadrukkelijke voorkeur uitspreekt voor een skatebaan alleen in het Julianapark. Eerder heeft de wethouder nog duidelijk uitgesproken dat het Julianapark niet meer in beeld zou zijn. Bewoners van het appartementengebouw Aquadence Luyendijck, die op minder dan vijftig meter van deze skatebaan wonen, waren destijds ook erg opgelucht”, zegt Chris de Meij namens Liberaal Hoorn.

 

“Ook had de wethouder in 2021 met de bewoners afgesproken dat er inderdaad naar een andere locatie gekeken zou worden. De bewoners spraken de wens uit dat deze nieuwe skatebaan voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 gerealiseerd zou worden, om niet het risico te lopen dat ze met een andere wethouder straks weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Het ‘doemscenario’ voor de bewoners blijkt nu waarheid te zijn geworden. Uit de brief van de wethouder en beantwoording in de commissie van afgelopen 28 maart blijkt dat er maar één plek is voor deze skatebaan en dat is het Julianapark.”

Chris geeft verder aan: “De wethouder speelt een cruciale rol in het lokale bestuur. Samen met de burgemeester en de overige wethouders is hij of zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de gemeente. Wij vinden het van belang om te benoemen dat een wethouder altijd spreekt namens het college van burgemeester en wethouders. Het college is als geheel verantwoordelijk voor het bestuur van de gemeente en de wethouders zijn de leden van het college die elk een eigen portefeuille hebben met specifieke taken en verantwoordelijkheden. Wanneer een wethouder bijvoorbeeld een uitspraak doet in de krant en afspraken maakt met buurtbewoners, dan doet hij dit namens het college als geheel. Je kunt het dan ook niet maken terug te komen op afspraken die eerder met de bewoners zijn gemaakt. Dit schaadt het vertrouwensbeginsel.”

Chris de Meij (Liberaal Hoorn) en Menno Jas (DRP) stellen het college dan ook vragen over dit onderwerp: waarom heeft de wethouder ervoor gekozen de skatebaan alsnog in het Julianapark te willen realiseren? Is het waar dat jongeren juist andere locaties hebben genoemd, zoals de Blauwe Berg en Manifesto? Kunt u zich een voorstelling maken van hoe de bewoners zich op dit moment voelen en bent u al langsgeweest bij de bewoners? Wat gaat u eraan doen om het vertrouwen te herstellen?

 

Fracties stellen vragen over gang van zaken skatebaan Julianapark in Hoorn | Al het nieuws uit Hoorn (rodi.nl)

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.